Ελληνική Δικαιοσύνη Κρήτη

Ρύθμιση – “ανάσα” για οφειλέτρια με 9 δάνεια!

Πέτυχε προσωρινή υπαγωγή στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Την προσωρινή υπαγωγή της στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά πέτυχε μία οφειλέτρια που απευθύνθηκε στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων δικαίωσε την  οφειλέτρια που είχε 9 δάνεια σε 6 τράπεζες και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 1.567.683,69 ευρώ.

Η οφειλέτρια, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος πέτυχε την προσωρινή υπαγωγή της , την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος της και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της.

Τέλος, ορίστηκε  για την πρώτη πενταετία μηνιαία καταβολή 250 ευρώ συμμέτρως διανεμόμενηπρος τους πιστωτές.

 

 

www.1069.gr