Τεχνολογία

Έρευνα σε επιχειρήσεις: Ποιες είναι οι τάσεις της τεχνολογίας cloud στην Ελλάδα

Βροχερός ο καιρός τη Δευτέρα στην Κρήτη

Περίπου 2 στις 3 επιχειρήσεις θα προβούν σε νέα cloud επένδυση στο άμεσο μέλλον με το e-invoicing, το cloud CRM και τις mobile εφαρμογές να βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα των επενδύσεων και ακολουθούν οι εφαρμογές μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οι λύσεις sales force automation και οι λύσεις διαχείρισης εγγράφων, σύμφωνα με τα ευρήματα σχετικής έρευνας που πραγματοποίησε η SoftOne μέλος του Ομίλου Οlympia, σε 6.000 και πλέον Cloud/SaaS χρήστες στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Αναφορικά με το σε ποιες λύσεις Cloud ή Enterprise Mobility σκοπεύουν να επενδύσουν στο άμεσο μέλλον, το 41% θα επενδύσει σε λύσεις einvoicing, τo 28% σε cloud CRM, το 25% σε mobile εφαρμογές παραγωγικότητας. Αξίζει να σημειωθεί  πως το Cloud είναι απόφαση της Διοίκησης ή του Οικονομικού Τμήματος, με το Τμήμα Πληροφορικής (σε όσες επιχειρήσεις υπάρχει, αφού απαιτείται και κάποιο σχετικό μέγεθος) να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις περίπου κάθε 1 στις 6 περιπτώσεις.

Το Τοp 10 της Επιλογής Cloud

Σύμφωνα με την έρευνα κατά την επιλογή Cloud υπηρεσιών κάθε επιχείρηση διαμορφώνει τα δικά της βασικά κριτήρια. Πόσο κοινά είναι αυτά και ποια είναι τα σημαντικότερα στη λίστα των top προτεραιοτήτων των οργανισμών τα στοιχεία δείχνουν πως υπάρχουν δέκα σοβαροί λόγοι που καθορίζουν την εκάστοτε cloud επιλογή. Ωστόσο η δεκάδα διακρίνεται σε λόγους πρώτης γραμμής και συμπληρωματικούς λόγους. Στους λόγους πρώτης γραμμής περιλαμβάνονται η απομακρυσμένη πρόσβαση και λειτουργία, η αυτόματη ενημέρωση και αναβάθμιση συστημάτων, η αυξημένη ασφάλεια και αξιοπιστία, η ευκολία επεκτασιμότητας, η ευελιξία και πρόσβαση σε αποθηκευτικό χώρο. Στους συμπληρωματικούς λόγους επιλογής περιλαμβάνονται η ταχύτητα υλοποίησης, η ευκολία διασύνδεσης με εφαρμογές τρίτων, η εξοικονόμηση πόρων στο τμήμα ΙΤ, το χαμηλότερο συνολικό κόστος κτήσης, η χαμηλή αρχική επένδυση.

Η επενδυτική τάση στις υπηρεσίες cloud έρχονται ως αποτέλεσμα των ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση τους, όπως δηλώνουν οι ίδιες οι εταιρείες. Συγκεκριμένα, σχεδόν 100% ταύτιση υπάρχει μεταξύ των κριτηρίων επιλογής cloud και των πλεονεκτημάτων που εν τέλει γίνονται ορατά από την επιχείρηση. Με άλλα λόγια, οι υπηρεσίες σύννεφου υλοποιούν όσα υπόσχονται, και με το παραπάνω. Το 89% των επιχειρήσεων υποδεικνύουν την απομακρυσμένη πρόσβαση σε εταιρικές εφαρμογές και δεδομένα ως το σημαντικότερο πλεονέκτημα του cloud, ενώ το 77% τονίζει πως το cloud ERP διασφάλισε την απρόσκοπτη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια των lockdowns. “cο Cloud βρίσκεται στον πυρήνα του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων” σχολίασε ο Γιάννης ΣαλίχοςCTO του Ομίλου SoftOne, προσθέτοντας πως “η έρευνα πιστοποιεί ότι οι επιχειρήσεις to αναγνωρίζουν ως σημείο-κλειδί της ψηφιακής τους στρατηγικής και είναι διατεθειμένες να επενδύσουν σε αυτό για να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις διαδικασίες τους».