Τεχνολογία

Meta, Snap: Διορία να αναφέρουν στην ΕΕ τι έκαναν για την προστασία των παιδιών

Η ιδιοκτήτρια του Facebook και του Instagram, Meta Platforms, και η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης Snap έλαβαν προθεσμία μέχρι την 1η Δεκεμβρίου από την ΕΕ για να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουν τα παιδιά από παράνομες και επιβλαβές περιεχόμενο, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πιο αναλυτικά, η Επιτροπή ζητεί από τις εταιρείες να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους για προστασία των ανηλίκων στο πλαίσιο του κανονισμού, τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με εκτιμήσεις κινδύνου και μέτρα μετριασμού για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, ιδίως όσον αφορά κινδύνους για την ψυχική και τη σωματική υγεία, καθώς και σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών τους από ανηλίκους.

Το αίτημα έρχεται μια ημέρα μετά από παρόμοιο μήνυμα προς το YouTube και το TikTok

Η Meta και η Snap οφείλουν να παράσχουν τις ζητούμενες πληροφορίες στην Επιτροπή έως την 1η Δεκεμβρίου 2023. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα αφού αξιολογήσει τις απαντήσεις. Τα βήματα αυτά ενδέχεται να συνεπάγονται την επίσημη κίνηση διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2 του κανονισμού, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει πρόστιμα για ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε απάντηση αιτήματος παροχής πληροφοριών. Σε περίπτωση μη απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τις πληροφορίες με απόφασή της. Στην περίπτωση αυτή, η εκπρόθεσμη απάντηση μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών.

Μετά τον χαρακτηρισμό τους ως πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών, οι πλατφόρμες της Meta και το Snapchat υπέχουν υποχρέωση συμμόρφωσης με όλες τις διατάξεις που εισήγαγε ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες, όπως τις υποχρεώσεις αξιολόγησης και μετριασμού των κινδύνων που σχετίζονται με τη διάδοση παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου και τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του παιδιού και της προστασίας των ανηλίκων. Η Meta έλαβε ήδη στις 19 Οκτωβρίου 2023 αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με τη διάδοση τρομοκρατικού και βίαιου περιεχομένου και ρητορικής μίσους, καθώς και την εικαζόμενη διάδοση παραπληροφόρησης.

Το αίτημα για πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει οι εταιρείες για τη βελτίωση της προστασίας των ανηλίκων έρχεται μια ημέρα μετά από παρόμοιο μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το YouTube και το TikTok.

Η Επιτροπή έστειλε επίσης τον περασμένο μήνα σε εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Meta, X και TikTok, επείγουσες εντολές για να αναλύσουν τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της διάδοσης περιεχομένου που σχετίζεται με την τρομοκρατία, το βίαιο περιεχόμενο και τη ρητορική μίσους στις πλατφόρμες τους.

Η Κομισιόν μπορεί να ξεκινήσει έρευνες για τις εταιρείες εάν δεν είναι ικανοποιημένη με τις απαντήσεις τους.

ΠΗΓΗ in.gr