Εργασία

Η «Μεγάλη Παραίτηση» και οι απαιτήσεις των εργαζομένων

Η «Μεγάλη Παραίτηση» και οι απαιτήσεις των εργαζομένων

Είναι ένα φαινόμενο των πανδημικών καιρών που ήδη απασχολεί – και θα συνεχίσει και το 2022 σίγουρα να απασχολεί – εργοδότες, κυβερνήσεις και ειδικούς