Ελληνικός Στρατός

Εξοπλίζονται περαιτέρω οι Ένοπλες Δυνάμεις: Παρέλαβε 90 αμερικανικά τεθωρακισμένα ο στρατός

Εξοπλίζονται περαιτέρω οι Ένοπλες Δυνάμεις: Παρέλαβε 90 αμερικανικά τεθωρακισμένα ο στρατός

Ενενήντα Τεθωρακισμένα Τροχοφόρα Οχημάτα Αναγνωρίσεως (ΤΤΟΑ-ASV) Μ1117 παρέλαβε ο Στρατός Ξηράς  στη Θεσσαλονίκη.

Τα Μ1117, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΓΕΣ, παραχωρούνται στη χώρα μας μέσω του προγράμματος Πλεονάζοντος Αμυντικού Υλικού των ΗΠΑ (Excess Defense Articles – EDA) και χρησιμοποιούνται σε αποστολές αναγνώρισης και επιτήρησης περιοχής, επαυξάνοντας σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στρατού Ξηράς, λόγω της ευελιξίας τους και της ενισχυμένης θωράκισής τους.

Η παραλαβή των ΤΤΟΑ Μ1117 θα συνεχισθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως έχει προγραμματισθεί, ενώ μέχρι στιγμής έχουν παραληφθεί 354 ομοίου τύπου οχήματα.

Δείτε φωτογραφίες

Εξοπλίζονται περαιτέρω οι Ένοπλες Δυνάμεις: Παρέλαβε 90 αμερικανικά τεθωρακισμένα ο στρατός

Εξοπλίζονται περαιτέρω οι Ένοπλες Δυνάμεις: Παρέλαβε 90 αμερικανικά τεθωρακισμένα ο στρατόςΕξοπλίζονται περαιτέρω οι Ένοπλες Δυνάμεις: Παρέλαβε 90 αμερικανικά τεθωρακισμένα ο στρατόςΕξοπλίζονται περαιτέρω οι Ένοπλες Δυνάμεις: Παρέλαβε 90 αμερικανικά τεθωρακισμένα ο στρατόςΕξοπλίζονται περαιτέρω οι Ένοπλες Δυνάμεις: Παρέλαβε 90 αμερικανικά τεθωρακισμένα ο στρατόςΕξοπλίζονται περαιτέρω οι Ένοπλες Δυνάμεις: Παρέλαβε 90 αμερικανικά τεθωρακισμένα ο στρατός

Εξοπλίζονται περαιτέρω οι Ένοπλες Δυνάμεις: Παρέλαβε 90 αμερικανικά τεθωρακισμένα ο στρατός