Εσωτερική Ασφάλεια

Εξάρχεια: Η Ελληνικό Μετρό ΑΕ έδωσε διευκρινίσεις για τα δέντρα που κόπηκαν στην πλατεία

Pharmathen: Εξαγοράζει την CBL Patras και επενδύει στη βιομηχανία πεπτιδίων

Η Ελληνικό Μετρό ΑΕ έδωσε διευκρινίσεις για το ζήτημα που προέκυψε σήμερα (6.11.2023) το πρωί στην πλατεία Εξαρχείων και τις αντιδράσεις των πολιτών για το κόψιμο των δέντρων, λόγω της επανέναρξης των εργασιών του σταθμού της Γραμμής 4 του Μετρό.

Η Ελληνικό Μετρό ΑΕ τονίζει ότι στην παρούσα φάση κλαδεύεται περίπου το 90% των δέντρων που βρίσκονται εντός της Υφιστάμενης Εργοταξιακής περίφραξης και προκειμένου να μεταφυτευτούν προσωρινά στο φυτώριο του δήμου Αθηναίων έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα.

Εν συνεχεία τα δέντρα αυτά αφού δεχθούν τις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες, θα μεταφυτευθούν από την Εταιρεία Ανάπλασης Α.Ε. σε χώρους πρασίνου πλησίον της εν λόγω πλατείας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Δήμου Αθηναίων, της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και της Ανάπλασης Α.Ε.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Δήμου Αθηναίων και της εταιρείας ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε., πρόκειται για πρώτη φορά στην κατασκευή έργων Μετρό στην Ελλάδα, κατά την αρχική φάση έναρξης των εργασιών να φυτευτούν 2000 νέα δένδρα σε θέσεις που θα υποδείξει ο Δήμος Αθηναίων, επιπλέον αυτών που η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει υποχρέωση να φυτεύσει σύμφωνα με την εγκεκριμένη περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου στο πλαίσιο αποκατάστασης της Πλατείας για τη διατήρηση του ισοζυγίου.

Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, το Μετρό αποτελεί το πιο φιλικό μέσο μεταφοράς για το περιβάλλον σε μεγαλουπόλεις. Όταν θα λειτουργήσει, θα εξυπηρετούνται 340.000 επιβάτες ημερησίως, 53.000 λιγότερα αυτοκίνητα την ημέρα θα κυκλοφορούν στους δρόμους, 17.000 λιγότεροι τόνοι διοξειδίου του άνθρακα ετησίως θα εκλύονται στην ατμόσφαιρα, 1.216 MWh ενέργειας θα εξοικονομούνται καθημερινά.

Εξάρχεια: Η Ελληνικό Μετρό ΑΕ έδωσε διευκρινίσεις για τα δέντρα που κόπηκαν στην πλατεία

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κατά τη σύνταξη των μελετών για τη δημοπράτηση των έργων που αφορούν τα επίπεδα οδού, δηλαδή τις αναπλάσεις των πλατειών, εντάσσει τις κατασκευές (είσοδο, ανελκυστήρα, φρέατα αερισμού, κλίμακες, κ.λ.π.) στην αρχική φιλοσοφία των πλατειών, με γνώμονα τον τοπιακό σχεδιασμό, διατηρώντας τα κυρίαρχα στοιχεία τους, όπως παιδικές χαρές, σιντριβάνια, αγάλματα/προτομές και βεβαίως το πράσινο αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα και εκσυγχρονίζοντας το σύνολο του εξοπλισμού.

Εξάρχεια: Η Ελληνικό Μετρό ΑΕ έδωσε διευκρινίσεις για τα δέντρα που κόπηκαν στην πλατεία

Σέβεται δηλαδή τον αρχικό σχεδιασμό και τον εμπλουτίζει με τις απαιτήσεις και τα νέα δεδομένα της υπόγειας παρουσίας σταθμού μετρό. Για την πλατεία Εξαρχείων οι απολήξεις αυτές καταλαμβάνουν αρκετά λιγότερο από το 10% της επιφάνειας της πλατείας.

Εξάρχεια: Η Ελληνικό Μετρό ΑΕ έδωσε διευκρινίσεις για τα δέντρα που κόπηκαν στην πλατεία

Συγκεκριμένα στο σταθμό «Εξάρχεια» η επιφάνεια των εγκαταστάσεων Μετρό (σκάλες, ασανσέρ, φρεάτια εξαερισμού, κ.λ.π.) θα είναι 243,00 μ2 από τα 2.984 μ2 της πλατείας.

Εξάρχεια: Η Ελληνικό Μετρό ΑΕ έδωσε διευκρινίσεις για τα δέντρα που κόπηκαν στην πλατεία

Η εταιρεία υπογραμμίζει επίσης ότι η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για το έργο κράτησε ιδιαίτερα μακρύ χρονικό διάστημα συνολικά οκτώ μήνες και ότι κατά το διάστημα αυτής δεν υποβλήθηκε οποιαδήποτε αντίρρηση για την κατασκευή του σταθμού στην πλατεία Εξαρχείων.