Κοινωνία

Διαδικτυακό συνέδριο για τους τρόπους αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας

Διαδικτυακό συνέδριο για τους τρόπους αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας

Πρόκειται για έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020».