Επικαιρότητα Πυρκαγιές

Πυρκαγιές: Εξάμηνη αναστολή πλειστηριασμών για τους πληγέντες Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου

Πυρκαγιές: Εξάμηνη αναστολή πλειστηριασμών για τους πληγέντες Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες από βεβαίωση της Περιφέρειας καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημίες στις κατοικίες τους.