Σχέσεις

Γιατί, παρόλο που δεν θέλει να είναι μαζί σας, δεν σας αφήνει να φύγετε;

Το γεγονός ότι κρατάει επαφή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ερωτευμένος.