Υγεία

Απειλή δημόσιας υγείας τα ανθεκτικά μικρόβια

Είναι η χρονιά τους – Αυτά τα τρία ζώδια θα λάμψουν το 2022

Δυσάρεστη πρωτιά διατηρεί η Ελλάδα στην κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ευρώπη. Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις είναι 50% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πολυανθεκτικά μικρόβια, άτρωτα από τα υπάρχοντα αντιβιοτικά