Υγεία

Έρευνα – Οι δουλειές του σπιτιού κάνουν καλό στους ηλικιωμένους

Έρευνα – Οι δουλειές του σπιτιού κάνουν καλό στους ηλικιωμένους

Η ανάλυση έδειξε ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες που έκαναν συχνά βαριές δουλειές του σπιτιού είχαν 8% έως 14% καλύτερες επιδόσεις στα γνωστικά-νοητικά τεστ