Φάρμακα

Ανακαλούνται άρον-άρον παρτίδες του Ponstan!

Ανακαλούνται άρον-άρον παρτίδες του Ponstan!

Ανακαλούνται παρτίδες του Ponstan που είναι σε υγρή μορφή!

Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση της εταιρείας PFIZER ανακαλούνται όλες οι παρτίδες του πόσιμου εναιωρήματος PONSTAN 50mg/5ml 125ml λόγω της πιθανότητας να υπερβαίνει τα νέα επιτρεπόμενα όρια ημερήσιας έκθεσης για τις στοιχειακές προσμίξεις μολύβδου και λιθίου σύμφωνα με την οδηγία ICH Q3D.