Κορωνοΐός

Κοροναϊός – Φορετό κλιπ δείχνει αν έχουμε εκτεθεί

Κοροναϊός – Φορετό κλιπ δείχνει αν έχουμε εκτεθεί

O φορετός δειγματολήπτης αέρα Fresh Air Clip εκτιμάται ότι μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος ιδίως για άτομα που εργάζονται σε επικίνδυνα για μετάδοση της COVID-19 περιβάλλοντα όπως η εστίαση και τα νοσοκομεία