Υγεία

Λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση: Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται (εικόνες)

Λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση: Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται (εικόνες)

Η λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση (LPR), ευρύτερα γνωστή ως «αθόρυβη παλινδρόμηση», οφείλεται στα οξέα του στομάχου που κινούνται προς τον οισοφάγο.

Αν και η αιτιολογία της είναι η ίδια με αυτήν της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (GERD), τα συμπτώματα της πάθησης διαφέρουν.

Η λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση δεν εκδηλώνεται με τη γνωστή καούρα. Η διάγνωση είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί, γι’ αυτό και το σύνδρομο πήρε το προσωνύμιο «αθόρυβη παλινδρόμηση».

Στα δύο άκρα του οισοφάγου υπάρχουν οι σφιγκτήρες μύες. Αυτοί οι μυϊκοί δακτύλιοι φροντίζουν ώστε το περιεχόμενο του στομάχου να μην εξέρχεται εκ νέου προς την ανώτερη γαστρική δίοδο.

Εάν υπάρχει δυσλειτουργία στους σφιγκτήρες, τα οξέα του στομάχου παλινδρομούν προς το φάρυγγα, το λάρυγγα ή και το οπίσθιο τμήμα της ρινικής οδού. Αποτέλεσμα είναι η εκδήλωση φλεγμονής.

Εάν τα στομαχικά οξέα συσσωρευτούν στο φάρυγγα και το λάρυγγα μπορεί να προκαλέσουν χρόνιο ερεθισμό και εκτενείς βλάβες.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα της λαρυγγοφαρυγγικής παλινδρόμησης είναι τα εξής:

Λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση: Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται (εικόνες)

Χρόνιος βήχας

Λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση: Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται (εικόνες)

Βραχνή φωνή

Λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση: Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται (εικόνες)

Άσθμα

Λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση: Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται (εικόνες)

Συριγμός («σφύριγµα» της αναπνοής)

Λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση: Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται (εικόνες)

Άπνοια (σύντομη διακοπή της αναπνοής)

Λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση: Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται (εικόνες)

Δυσκολία κατάποσης