Υγεία

PFAS: Πώς τα «παντοτινά χημικά» περνούν στο νερό, τον αέρα και το αίμα μας

Οι υπερφθοριωμένες αλκυλιωμένες ενώσεις χρησιμοποιούνται σε μια πληθώρα εφαρμογών και συνδέονται με σημαντικές βλάβες για την ανθρώπινη υγεία.