Υγεία

Ταχυκαρδία: Ποιες είναι οι επιπλοκές για την υγεία (εικόνες)

Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού στην 62 Μαρτύρων

Οι παλμοί της καρδιάς εξαρτώνται από την ηλικία, τη φυσική κατάσταση και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του ατόμου.

Μπορεί να είναι αυξημένοι είτε στους άνω είτε στους κάτω θαλάμους της καρδιάς είτε στους άνω και κάτω ταυτόχρονα.

Οι καρδιακοί παλμοί ρυθμίζονται από ηλεκτρικά σήματα που αποστέλλονται μέσω των ιστών της καρδιάς. Η ταχυκαρδία εκδηλώνεται όταν υπάρχει δυσλειτουργία στην καρδιά και κατά συνέπεια τα ηλεκτρικά σήματα παράγονται με ταχύτατο ρυθμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα  οι καρδιακοί παλμοί να ξεπερνούν τα ανώτερα όρια των φυσιολογικών παλμών ακόμη και σε φάση ανάπαυσης.

Η ταχυκαρδία δεν προκαλεί πάντα συγκεκριμένα συμπτώματα και επιπλοκές. Είναι όμως πιθανό να διαταράξει τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς.

Οι επιπλοκές της ταχυκαρδίας ποικίλλουν σε σοβαρότητα και εξαρτώνται από παράγοντες όπως το είδος της ταχυκαρδίας (κολπική μαρμαρυγή, κολπικός πτερυγισμός, υπερκοιλιακή ταχυκαρδία, κοιλιακή ταχυκαρδία, κοιλιακή μαρμαρυγή), τον ακριβή ρυθμό και τη διάρκεια της ταχυκαρδίας αλλά και την ύπαρξη άλλων υποκείμενων καρδιαγγειακών παθήσεων.

Ταχυκαρδία: Ποιες είναι οι επιπλοκές για την υγεία (εικόνες)

Αιματοπήγματα (θρόμβοι) που μπορεί να οδηγήσουν σε έμφραγμα ή εγκεφαλικό

Ταχυκαρδία: Ποιες είναι οι επιπλοκές για την υγεία (εικόνες)

Αιφνίδιος θάνατος (σχεδόν αποκλειστικά λόγω κοιλιακής ταχυκαρδίας ή κοιλιακής μαρμαρυγής)

Ταχυκαρδία: Ποιες είναι οι επιπλοκές για την υγεία (εικόνες)

Συχνές τάσεις λιποθυμίας

Ταχυκαρδία: Ποιες είναι οι επιπλοκές για την υγεία (εικόνες)

Καρδιακή ανεπάρκεια, λόγω αδυναμίας της καρδιάς να παροχετεύσει αρκετό αίμα

Πηγή: Mayo Clinic