Ελλάδα Επικαιρότητα

Ανακαίνιση σπιτιών: Φορολογικά κίνητρα έως και 16.000 ευρώ κερδίζουν όσοι παίρνουν αποδείξεις

Φορολογικά κίνητρα για ανακαίνιση σπιτιών προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε χθες σε διαβούλευση από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το ύψος της μείωσης του φόρου μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 3.200 ευρώ σε ετήσια βάση και για πέντε συνεχή χρόνια, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Σύμφωνα αυτά προβλέπονται στην διάταξη που περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο, η φορολογική έκπτωση σχεδόν διπλασιάζει σε σχέση με αυτή που ισχύει σήμερα για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων. Βέβαια, το ισχυρό αυτό κίνητρο ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι φορολογούμενοι θα ζητούν αποδείξεις για υλικά και αμοιβές εργασίας και να εξοφλούν τις δαπάνες με ηλεκτρονικό χρήμα, ενώ παράλληλα επιχειρείται ένα χτύπημα της φοροδιαφυγής στον κλάδο της οικοδομής.

Με τη νέα ρύθμιση, η έκπτωση φόρου αποκτά πλέον μόνιμο χαρακτήρα, ενώ μετράνε όχι μόνο οι αμοιβές για τις εργασίες αλλά και οι αποδείξεις για τις αγορές υλικών. Επίσης αναγνωρίζεται για έκπτωση φόρου το 100% της δαπάνης και όχι μόνο το 40%.

Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης, με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα, φθάνει τα 1.600 ευρώ το χρόνο για τέσσερα χρόνια ή έως 6.400 ευρώ για την 4ετια καθώς το φορολογικό κίνητρο ανέρχεται σε ποσοστό 40% του ύψους των δαπανών για τη λήψη των υπηρεσιών, με ανώτατο συνολικό όριο δαπανών τα 16.000 ευρώ.

Έτσι, λοιπόν με βάση τη νέα ρύθμιση που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 5 ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος δαπανήσει 16.000 ευρώ το 2024 για την ανακαίνιση του σπιτιού του, θα γλιτώσει φόρο εισοδήματος συνολικού ύψους 16.000 ευρώ, ποσό το οποίο επιμερίζεται ισόποσα σε πέντε χρόνια αρχής γενόμενης με το εκκαθαριστικό του 2025 έως το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης του 2029.

Για παράδειγμα, ο φορολογούμενος που θα δαπανήσει 10.000 ευρώ το 2024 για να επισκευάσει την κατοικία του και ο φόρος εισοδήματος που θα κληθεί να πληρώσει με το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης του 2025 ανέρχεται σε 3.000 ευρώ θα δει το λογαριασμό της φορολογικής δήλωσης να ξεφουσκώνει στα 1.000 ευρώ λόγω της έκπτωσης των 2.000 ευρώ (10.000/5=2.000) που προβλέπεται για τις δαπάνες ανακαίνισης του ακινήτου του.

Προκειμένου να λάβει σάρκα και οστά η προβλεπόμενη ρύθμιση, για τους φορολογούμενους, είναι η έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων για την προμήθεια υλικών και τις εργασίες της επισκευής ή ανακαίνισης που έγιναν στο ακίνητο και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα.

Δικαιούχοι – επιλέξιμες δαπάνες

Με τη νέα απόφαση που θα εκδοθεί μετά την ψήφιση της νέας διάταξης:

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες κάθε έτους μειώνουν τον φόρο του φυσικού προσώπου που έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι «επιλέξιμες δαπάνες» που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή του για το οικείο φορολογικό έτος.

2. Δικαιούχοι της μείωσης φόρου είναι και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά χρησιμοποιούν το εν λόγω ακίνητο είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.

4. Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή πολυκατοικίας/συγκροτήματος ιδιοκτησιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για τους δικαιούχους ανάλογα με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας τους, με βάση σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται από τον διαχειριστή και στην οποία θα καταχωρείται ο ΑΤΑΚ του ακινήτου το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου για το οποίο πραγματοποιείται η σχετική δαπάνη.

Ποιες δαπάνες μετράνε

Οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών οι οποίες αναγνωρίζονται είναι οι εξής:

Α. Ενεργειακές

– Τοποθέτηση θερμομόνωσης.
– Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.
– Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.
– Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
– Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.
– Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
– Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.
– Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

Β. Λειτουργικές-αισθητικές

– Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης.
– Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
– Συντήρηση/επισκευή στέγης.
– Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.
– Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.
– Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα.
– Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
– Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

Προϋποθέσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μείωση φόρου αποτελούν σωρευτικά:

1. Η απόδειξη πραγματοποίησης των δαπανών αυτών με νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγιο ή στοιχείο λιανικής πώλησης για την παροχή υπηρεσιών) , στα οποία θα πρέπει να αναφέρεται διακριτά το είδος και η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) του προσώπου καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου (ΑΤΑΚ), εκτός αν πρόκειται για κοινόχρηστα, για τα οποία αρκεί μόνο η δ/νση του ακινήτου,

2. Η εξόφληση των δαπανών, ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, να έχει πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ( κάρτες, POS, ebanking , ηλεκτρονικό πορτοφόλι κ.λπ.).
Τα ποσά των «επιλέξιμων δαπανών» δηλώνονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.