Κρήτη

13o Γυμνάσιο Ηρακλείου: Αυτοί είναι οι μαθητές που αρίστευσαν

Στη δημοσιότητα τα ονόματα των μαθητών που διακρίθηκαν

Τα ονόματα των μαθητών που διακρίθηκαν με τις υψηλές επιδόσεις τους κατά διάρκεια του σχολικού έτους 2023-2024 στο 13o Γυμνάσιο Ηρακλείου των τάξεων Α’, Β’ και Γ’ δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Δείτε τον παρακάτω πίνακα τους αριστεύσαντες μαθητές:

Τάξη Εγγραφής: Α
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: Από 18,5 έως 20,00
Α/ΑΕπώνυμο μαθητήΌνομα μαθητήΌνομα πατέραΜέσος ΌροςΜέσος Όρος ΟλογράφωςΧαρακτηρισμός μέσου όρου
1ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΕΛΕΝΗΣΠΥΡΙΔΩΝ19 14/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
2ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ19 14/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
3ΠΑΝΤΕΡΗΑΛΙΚΗΖΑΧΑΡΙΑΣ19 12/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
4ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ19 12/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
5ΧΟΥΡΔΑΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ19 12/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
6ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΝΤΩΝΙΟΣ19 11/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
7ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΡΑΦΑΗΛΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ19 10/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
8ΜΑΥΡΑΚΗΕΙΡΗΝΗΑΝΔΡΕΑΣ19 9/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
9ΠΕΦΑΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΑΥΡΟΣ19 8/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
10ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ19 7/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
11ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ19 7/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
12ΣΑΡΙΔΑΚΗΕΥΡΥΔΙΚΗΙΩΑΝΝΗΣ19 6/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
13ΜΑΥΡΟΓΕΝΑΚΗΕΥΤΥΧΙΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ19 5/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
14ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΕΥΑΝΘΙΑΑΝΤΩΝΙΟΣ19 3/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
15ΣΚΑΡΒΕΛΗΔΕΣΠΟΙΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ19 3/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
16ΜΙΛΠΑΝΗΝΙΚΟΛΕΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ19 2/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
17ΒΙΔΑΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ19 1/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟΆριστα
18ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΗΛΙΑΣ19 1/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟΆριστα
19ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΑΡΤΕΜΙΣΓΕΩΡΓΙΟΣ19 1/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟΆριστα
20ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΜΑΡΙΑΑΧΙΛΛΕΑΣ19ΔΕΚΑΕΝΝΕΑΆριστα
21ΠΑΧΑΚΗΜΙΧΑΕΛΑΣΠΥΡΙΔΩΝ19ΔΕΚΑΕΝΝΕΑΆριστα
22ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΑΝΔΡΕΑΣ18 13/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
23ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΜΑΡΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ18 12/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
24ΓΑΔΑΝΑΚΗΕΙΡΗΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ18 11/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
25ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΣΤΑΥΡΟΣ18 10/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
26ΟΡΦΑΝΟΥΜΑΡΙΑΝΘΗΙΩΑΝΝΗΣ18 9/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
27ΠΕΡΑΚΑΚΗΕΙΡΗΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ18 9/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα

 

Τάξη Εγγραφής: Β
Α/ΑΕπώνυμο μαθητήΌνομα μαθητήΌνομα πατέραΜέσος ΌροςΜέσος Όρος ΟλογράφωςΧαρακτηρισμός μέσου όρου
1ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΒΑΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ19 12/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
2ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥΣΟΦΙΑΘΕΟΔΩΡΟΣ19 11/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
3ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕΡΙΚΛΗΣ19 11/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
4ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣΤΥΛΙΑΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ19 10/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
5ΧΟΥΡΔΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ19 9/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
6ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗΕΙΡΗΝΗΙΩΑΝΝΗΣ19 8/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
7ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥΦΑΙΔΡΑΓΕΩΡΓΙΟΣ19 7/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
8ΚΟΚΟΣΑΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ19 7/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
9ΛΗΜΝΑΙΟΥΕΙΡΗΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ19 7/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
10ΤΡΟΥΛΑΚΗΕΙΡΗΝΗΣΤΑΥΡΟΣ19 7/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
11ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ19 6/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
12ΚΟΚΟΛΑΚΗΜΙΧΑΕΛΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ19 6/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
13ΧΑΤΖΑΚΗΑΓΑΠΗΕΥΘΥΜΙΟΣ19 6/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
14ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕΡΙΚΛΗΣ19 5/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
15ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ19 4/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
16ΚΟΛΟΒΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΓΕΩΡΓΙΟΣ19 4/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
17ΚΟΥΤΣΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ19 3/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
18ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ19 3/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
19ΠΑΣΣΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ19 2/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
20ΣΑΝΤΙΞΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ19 2/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
21ΓΩΝΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣ18 14/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
22ΧΑΙΡΕΤΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ18 14/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
23ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ18 13/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
24ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ18 13/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
25ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΑΓΓΕΛΙΚΗΙΩΑΝΝΗΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ18 11/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
26ΚΑΪΣΑΡΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ18 10/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
27ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΒΑΣΙΛΕΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣ18 10/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα

 

Τάξη Εγγραφής: Γ
Α/ΑΕπώνυμο μαθητήΌνομα μαθητήΌνομα πατέραΜέσος ΌροςΜέσος Όρος ΟλογράφωςΧαρακτηρισμός μέσου όρου
1ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΣΟΦΙΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ20ΕΙΚΟΣΙΆριστα
2ΗΛΙΑΚΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ19 14/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
3ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΜΕΛΙΤΙΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ19 14/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
4ΜΠΕΪΝΑΕΙΡΗΝΗΑΝΤΩΝΙΟΣ19 14/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
5ΜΠΟΥΓΑΔΑΚΗΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑΖΑΧΑΡΙΑΣ19 14/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
6ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΜΑΡΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ19 13/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
7ΑΝΔΡΕΑΔΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ19 11/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
8ΣΩΜΑΡΑΚΗΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣ19 11/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
9ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ19 10/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
10ΠΑΠΑΔΑΚΗΜΙΧΑΕΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ19 10/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
11ΚΑΛΛΕΡΓΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ19 9/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
12ΧΟΥΡΔΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ19 9/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
13ΑΓΑΠΑΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΔΑΜ19 8/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
14ΜΟΥΜΟΥΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ19 7/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
15ΣΩΜΑΡΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ19 7/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
16ΒΑΡΔΑΒΑΜΑΡΙΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ19 6/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
17ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΜΕΛΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗΝΙΚΟΛΑΟΣ19 6/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
18ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΛΗΔΑΓΕΩΡΓΙΟΣ19 4/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
19ΣΠΥΡΛΙΔΑΚΗΜΥΡΣΙΝΗΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ19 4/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
20ΤΖΙΤΖΙΚΑΣΤΙΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ19 4/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
21ΤΣΙΟΥΛΟΥΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ19 4/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
22ΚΑΚΟΥΔΑΚΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ19 2/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
23ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣΘΕΟΦΙΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ19 2/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
24ΜΠΙΝΙΧΑΚΗΣΜΑΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ19 2/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
25ΧΡΗΣΤΑΚΗΕΛΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ19 2/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
26ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΠΕΤΡΟΣ19 1/15ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟΆριστα
27ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ19ΔΕΚΑΕΝΝΕΑΆριστα
28ΜΙΓΑΔΑΚΗΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ19ΔΕΚΑΕΝΝΕΑΆριστα
29ΣΑΡΡΗΛΟΡΕΝΤΑΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣ19ΔΕΚΑΕΝΝΕΑΆριστα
30ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ19ΔΕΚΑΕΝΝΕΑΆριστα
31ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣΜΗΝΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ18 14/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
32ΠΡΟΥΦΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣ18 14/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
33ΣΤΡΑΤΑΚΗΜΑΡΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΜΙΧΑΗΛ18 13/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
34ΑΝΤΩΝΑΚΗΑΝΤΩΝΙΑΖΑΧΑΡΙΑΣ18 11/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
35ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣΣΑΒΒΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ18 11/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
36ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΑΝΤΩΝΙΑ – ΕΙΡΗΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ18 10/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
37ΓΡΑΦΑΝΑΚΗΣΑΓΓΕΛΟΣΜΙΧΑΗΛ18 10/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
38ΛΙΑΝΔΡΑΚΗΙΩΑΝΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣ18 10/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
39ΣΗΦΑΚΗΑΝΘΗΙΩΑΝΝΗΣ18 10/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
40ΡΕΠΠΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ18 9/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
41ΠΑΠΑΔΑΚΗΠΗΝΕΛΟΠΗΙΩΑΝΝΗΣ18 8/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
42ΠΑΤΤΑΚΟΣΔΑΜΙΑΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ18 8/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα
43ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ18 8/15ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑΆριστα

ΠΗΓΗ neakriti.gr