Κρήτη

Αγωγή σε τουριστική εταιρεία της Κρήτης που άφησε μεγάλα «φέσια»

Αγωγή σε τουριστική εταιρεία της Κρήτης που άφησε μεγάλα «φέσια»

Eνώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, προσέφυγε με αγωγή από αδικοπραξία εις βάρος ανώνυμης τουριστικής εταιρείας της Κρήτης και του εκπροσώπου της, ανώνυμη ξενοδοχειακή και τουριστική εταιρεία της Ρόδου την οποία φέρεται να «φέσωσε», όπως κι άλλες όμοιες επιχειρήσεις στο νησί.

Η ξενοδοχειακή εταιρεία ζητεί να αποζημιωθεί εντόκως με τα ποσά των 38.913,25€ και 62.787,02 € από της επιδόσεως της αγωγής της μέχρι εξοφλήσεως αλλά και να απειληθεί προσωπική κράτηση εις βάρος του δεύτερου εναγόμενου διάρκειας ενός έτους ως μέσο εκτέλεσης της απόφασης ήτοι είσπραξης των οφειλομένων ποσών.
Η ξενοδοχειακή εταιρεία της Ρόδου λειτουργεί τετράστερη ξενοδοχειακή μονάδα στην δυτική πλευρά του νησιού, μόνο κατά την εκάστοτε τουριστική περίοδο (Απρίλιος –Οκτώβριος) κάθε έτους εκμισθώνοντας τα δωμάτια της μονάδος μέσω αλλοδαπών και ημεδαπών πρακτόρων στους εναλλασσόμενους πελάτες των με συμβόλαια είτε αλλόττμεντ είτε εγγυημένης κράτησης κατά περίπτωση.
Στο πλαίσιο της τρέχουσας εμπορικής της συνεργασίας για την εκμίσθωση των δωματίων του ξενοδοχείου συνεργάστηκε από το παρελθόν και με την εναγόμενη που αποτελεί έναν μεγάλο τουριστικό πράκτορα για την Ελλάδα και τα δεδομένα της.
Ειδικότερα έχει έδρα στην Κρήτη αλλά διατηρεί και υποκαταστήματα σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, μεταξύ των οποίων και στην Ρόδο.
Αποτελεί μια δραστήρια εταιρεία η οποία στο διάβα των ετών δημιούργησε θυγατρικές εταιρείες τελούσες υπό τον άμεσο και διαρκή έλεγχο της ιδίας. Ιδρυτικό μέλος και εκπρόσωπος της εναγόμενης είναι ο δεύτερος εναγόμενος ο οποίος ουσιαστικά είναι και ο κύριος μέτοχος και διαχειριστής της θυγατρικής εταιρείας του.

Ανεξόφλητα υπόλοιπα

Για την τουριστική περίοδο 2015 η ξενοδοχειακή εταιρεία της Ρόδου συνήψε με την εναγόμενη σύμβαση αλλότμεντ για 59 δωμάτια με διατροφή των πελατών για τα γεύματα και δείπνα των, πέραν του πρωινού.
Συμφωνήθηκε ότι η εξόφληση των τιμολογίων που αντιστοιχούσαν στις αφίξεις των πελατών της εναγόμενης θα ελάμβανε χώρα 21 ημέρες μετά την εκάστοτε αναχώρηση των από το ξενοδοχείο και με την εκ μέρους της ξενοδοχειακής εταιρείας έκδοση και αποστολή των παραστατικών στην εναγόμενη.
Για την τουριστική περίοδο 2015 η εναγόμενη άφησε ανεξόφλητο υπόλοιπο στην ξενοδοχειακή εταιρεία της Ρόδου το ποσό των 38.913,25 €.
Στις 1 Σεπτεμβρίου 2015 η ξενοδοχειακή εταιρεία υπέγραψε ομοίως με την θυγατρική της εναγόμενης ως πρακτορεύων πρακτορείο για λογαριασμό της εναγόμενης την αντίστοιχη σύμβαση για την επόμενη τουριστική περίοδο του έτους 2016.
Για το υπόλοιπο του 2015 της παρέδωσε δύο επιταγές. Λίγο πριν τις αντίστοιχες ημερομηνίες πληρωμής των επιταγών ο νόμιμος εκπρόσωπος της εναγόμενης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της ξενοδοχειακής εταιρείας και ζήτησε να μην εμφανιστούν προς πληρωμή υποσχόμενος ότι θα διευθετούσε άμεσα στο τέλος της σεζόν 2016 το γενικό υπόλοιπο και των δύο λογαριασμών και των δύο τουριστικών περιόδων.
Ωστόσο και στο τέλος της δεύτερης σεζόν ουδεμία ουσιαστική απόκριση υπήρχε εκ μέρους της εναγομένης αφού παρέλειψε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ανερχόμενες στο ποσό των 38.913,25 ευρώ και 62.787,02 ευρώ.

Οι οφειλές

Ενόψει των συνεχών οχλήσεων της Ροδίτικης εταιρείας απέστειλε το από 22.02.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο ρητά αποδέχθηκε, ομολόγησε, αναγνώρισε το ύψος των δύο ανωτέρω οφειλών της υποσχόμενη να πληρώσει αυτές μετά την 1η Μαρτίου 2017.
Ομως ούτε τότε εκπλήρωσε τις υποσχέσεις, υποχρεώσεις της αναγκάζοντας την ξενοδοχειακή εταιρεία να ξεκινήσει έρευνα διαπίστωσης των λόγων που οδήγησαν την εναγόμενη να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της.
Τότε αρχές Απριλίου διαπίστωσε ότι η εναγόμενη είχε σωρεύσει τεράστιες σε μέγεθος χρηματικές οφειλές προς τα εις την Ελλάδα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία.

Ητοι όφειλε, σύμφωνα με την αγωγή, περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ σε διάφορους, διάσπαρτους ανά την Ελλάδα συνεργαζόμενους ξενοδόχους από συμβάσεις που είχαν εκτελέσει. Προέκυψε επίσης, όπως υποστηρίζεται στην αγωγή, ότι η ρευστότητα που είχε η εναγόμενη, αφού η ίδια εισέπραξε τα χρήματα από τα αλλοδαπά κυρίως πρακτορεία, μη αποδίδοντας μη πληρώνοντας για δύο χρονιές τους ξενοδόχους σωρεύοντας το ανωτέρω, παθητικό, εκθέτοντας εαυτόν εις αγωγές και μηνύσεις από τους μέχρι τότε συνεργαζόμενους ξενοδόχους, το διοχέτευσε ήδη από το 2014 επιτήδεια σε αλλότριους σκοπούς.

Ο δεύτερος εναγόμενος, όπως υποστηρίζει η ξενοδοχειακή εταιρεία, προέβη σε αγορά ακινήτων και άλλον περιουσιακών στοιχείων κυρίως επ ονόματι άλλων εταιριών ιδίων συμφερόντων που τον οδήγησαν σε παύση πληρωμών προς τους ξενοδόχους που συνεργάζονταν ώστε να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία με άλλον φορέα.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Γιάννης Παντελίδης.

 

 

 

 

www.1069.gr