Κρήτη

Δανειολήπτρια Ιδιωτική υπάλληλος νίκησε την Τράπεζα! Δεν θα πληρώσει τίποτα

Ευνοϊκή ,η Προσωρινή Διαταγή, με αρ.139/2016, για δανειολήπτρια Ιδιωτ. υπάλληλο, χωρίς ακίνητη περιουσία ,που χορήγησε η Ειρηνοδίκης Χανίων, όπου όρισε καμία καταβολή δόσης.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης πρόκειται:

Για Ιδιωτική υπάλληλο ,διαζευγμένη , μητέρα ,δύο ενηλίκων τέκνων.

Το συνολικό χρέος της δανειολήπτριας είναι 18.981,35 ευρώ, σε καταναλωτικό δάνειο, σε μία τράπεζα ως οφειλέτρια και η οποία δήλωσε ενώπιον του Ειρηνοδικείου των Χανίων ότι, αδυνατεί να ανταποκριθεί σε δόση μεγαλύτερη των 40 ευρώ μηνιαίως, παρά ταύτα

Επί της ουσίας.

Εισοδήματα που διαθέτει η οφειλέτρια

Μισθός 600 ευρώ ,ως Ιδιωτικός υπάλληλος

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η οφειλέτρια

Κανένα ακίνητο περιουσιακό στοιχείο

Το Ειρηνοδικείο των Χανίων , αφού έλαβε υπόψη του,το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και τα επιδειχθέντα έγγραφα, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή με το παρακάτω περιεχόμενο.

1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.

2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της αιτούσας

3)Διατάσσει , την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της , μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

4)Ορίζει μηδενικές δόσεις για το διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας και μέχρι την συζήτηση της κύριας αίτησης.