Κρήτη

Δίκτυο Οινοποιών Ηρακλείου: Ημερίδα για το πρόγραμμα Closeviva

Ποτά & ροφήματα με αντικαρκινική δράση (εικόνες)

Στο επίκεντρο θα βρεθεί η πορεία του προγράμματος

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δίκτυο Συνεργασίας, Αξιοποίησης και Κλωνικής Επιλογής των Ελληνικών Ποικιλιών Αμπέλου και Ανάδειξης του Γενετικού Υλικού – CloSeViVa» και κωδικό MIS 5032812, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου σας προσκαλεί σε διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης για την πορεία του προγράμματος και τα πρώτα αποτελέσματα που αφορούν τις ποικιλίες της Κρήτης.

Η ημερίδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω zoom την Τετάρτη, 07/07/2021 και ώρα 18:30.

Μπορείτε να συνδεθείτε βρείτε τα στοιχεία σύνδεσης και όλες τις πληροφορίες στο www.closeviva.eu και στην εφαρμογή CloSeViVa για κινητά IOS και ANDROID

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας:

πρόγραμμα wines of crete