Επικαιρότητα Κρήτη

Ελληνικό: Ένα ακόμα «βήμα» προς την εμβληματική επένδυση – «Κλειδί» η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Ελληνικό:  Ένα ακόμα «βήμα» προς την εμβληματική επένδυση – «Κλειδί» η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Καθοριστική ως προς την εξέλιξη της επένδυσης στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού είναι η απόφαση για την μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ. Όπως ανακοινώθηκε από τον υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα σε ομιλία του προς την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων: «Με καθυστέρηση 3 ετών, κυρώθηκε τελικά από το υπουργικό συμβούλιο η πράξη για την αγοραπωλησία των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ».

Ουσιαστικά, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε, ότι με το σχέδιο νόμου που συζητείται, κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η σύμβαση μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων λόγω εισφοράς σε είδος έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ελληνικό Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του ν. 4787/2021.που έχει υπογραφεί στις 19 Μαΐου 2021, μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της Ελληνικό Α.Ε.

Οι καθυστερήσεις

Εστιάζοντας στους λόγους καθυστέρησης της εμβληματικής αυτής επένδυσης, ο Υπουργός τόνισε ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε προσήλθε να υπογράψει, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, τόσο τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών, όσο και την Τροποποιητική αυτής σύμβαση.

Η συστηματική αυτή παράλειψη διήρκεσε από τις 27 Σεπτεμβρίου 2016, χρόνο κατά τον οποίο ικανοποιήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις για την υπογραφή των συμβάσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, μέχρι και τις εκλογές του 2019, δηλαδή  περίπου 3 χρόνια.

Τα επόμενα βήματα

Ως προς τη διαδικασία, που θα ακολουθηθεί από εδώ και στο εξής τα βήματα είναι τα εξής:

– Το ΤΑΙΠΕΔ παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητα, κτίρια και συστατικά που βρίσκονται στα Παραρτήματα, κατ’ εφαρμογή του ν. 4787/2021, σε ολοσχερή καταβολή του συνόλου του ποσού των 911,2 εκατ. ευρώ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

– Προσδιορίζονται οι επιμέρους υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων, όπως : Η μεταβίβαση από το ΤΑΙΠΕΔ των ακινήτων, απαλλαγμένων παντός εμπραγμάτου βάρους, φόρου, τέλους, νομικού και πραγματικού ελαττώματος, –  Η πιστοποίηση της ολοσχερούς καταβολής του ποσού της αύξησης κεφαλαίου δια της εισφοράς των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και – Η   έκδοση και παράδοση στο ΤΑΙΠΕΔ από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. ενός ή περισσοτέρων μετοχικών τίτλων που ενσωματώνουν την εν λόγω αύξηση κεφαλαίου αυτής.

– Προβλέπεται ότι καθένας από τους συμβαλλόμενους εγγυάται απέναντι σε κάθε τρίτο, ότι η εν λόγω Σύμβαση είναι έγκυρη και ισχυρή, παραιτούμενος ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα προσβολής, διάρρηξης και ακύρωσης της μεταβίβασης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και της εν λόγω Σύμβασης, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

– Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και η επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από αυτή, υπάγεται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Αθηνών.

– Προσαρτάται με μορφή Παραρτήματος ο κατάλογος των ακινήτων στα οποία αφορούν τα μεταβιβαζόμενα εμπράγματα δικαιώματα καθώς και το ειδικό διάγραμμα εισφοράς.