Κρήτη

Ενημέρωση για την διαδικασία Έγκρισης Τύπου Θερμοκηπίου

Ενημέρωση για την διαδικασία Έγκρισης Τύπου Θερμοκηπίου

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

Ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας ενημερώνει τους παραγωγούς για το θέμα της  Έγκρισης Τύπου Θερμοκηπίου τα παρακάτω:
1.Υπεύθυνος φορέας για την έγκριση της μελέτης είναι ο «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ»
2.Ο Φάκελος Μελέτης κατατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
3.Η έγκριση τύπου θερμοκηπίου ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της και
μπορεί να αναθεωρηθεί για ακόμη 10 έτη κατόπιν σχετικού αιτήματος, αν δεν έχουν
αλλάξει οι προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.
4.Για τις μεταβολές που θα προκύψουν απαιτείται η διαδικασία έγκρισης εάν αλλάξουν οι διαστάσεις η το υλικό που χρησιμοποιήθηκε.
5. Ο χρόνος έγκρισης που απαιτείται καθορίζεται με τον όγκο των αιτήσεων τη συγκεκριμένη περίοδο.
6.Η έγκριση από τον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» γίνεται δωρεάν και δεν απαιτούνται παράβολα.

Τέλος χρειάζεται να σημειωθεί ότι στο ΥπΑΑΤ δημιουργείται Μητρώο θερμοκηπίων στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι εγκρίσεις θερμοκηπίων.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα Γραφεία του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Δευτέρα-Παρασκευή 9.00-12.00 Τηλ:28420-41335