Κρήτη

Ηράκλειο: Προχωράει επιτέλους η πίστα motocross στον δήμο Μινώα Πεδιάδας

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για τη δημιουργία αθλητικού χώρου – πίστας motocross στην Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου του δήμου Μινώα Πεδιάδας
Δημοσιεύτηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: ‘‘Μελέτη πίστας Motocross”, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή για τη μελέτη ανέρχεται στα 134.909,45 ευρώ.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για τη δημιουργία αθλητικού χώρου – πίστας motocross στην Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η εκπόνηση των ακόλουθων μελετών: Τοπογραφική Μελέτη, Συγκοινωνιακή Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική Μελέτη, Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, Υδραυλική Μελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η/07/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17η/07/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), «ΤΠΑ 2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

ΠΗΓΗ neakriti.gr