Κρήτη

Και στην Κρήτη μεταφέρονται πρόσφυγες για να αποσυμφορηθεί η Μόρια

Και στην Κρήτη μεταφέρονται πρόσφυγες για να αποσυμφορηθεί η Μόρια