Ελληνική Οικονομία Κρήτη

“Λαβράκια”… φοροδιαφυγής βγαίνουν και στην Κρήτη

Έγινε μητέρα στη ΜΕΘ, όπου νοσηλεύεται με ιό γρίπης

Μεγάλα “λαβράκια” φοροδιαφυγής  έβγαλε η ΑΑΔΕ στον χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων, στην εστίαση, στα πρατήρια καυσίμων, στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο, ενώ σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι υποθέσεις πλαστών και   εικονικών τιμολογίων. Πρόκειται μεταξύ άλλων για απόκρυψη μεγάλων ποσών εισοδήματος από γιατρούς, δικηγόρους, πολιτικούς μηχανικούς αλλά και συνταξιούχους.

Αφορούσαν  ελέγχους   που ολοκληρώθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και    τέσσερις  προέρχονται από  την Κρήτη.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πολλοί ήταν οι συνταξιόυχοι που απέκρυπταν σημαντικά ποσά:

Συνταξιούχος στον νομό Αττικής απέκρυψε, κατά τις χρήσεις 2012 και 2013, εισοδήματα ύψους 890.447,64 ευρώ.

  • Συνταξιούχος στον νομό Αττικής απέκρυψε, κατά τις χρήσεις 2012 και 2013, εισοδήματα ύψους 678.450,56 ευρώ.
  • Σε φυσικό πρόσωπο στον νομό Αττικής προσδιορίστηκε προσαύξηση περιουσίας, για τις χρήσεις 2013 έως και 2017, ύψους 644.124,98 ευρώ.
  • Σε φυσικό πρόσωπο στον νομό Αττικής προσδιορίστηκε προσαύξηση περιουσίας για τις χρήσεις 2012-2015 ύψους 537.483,13 ευρώ.

Τέσσερις υποθέσεις της Κρήτης

Οι σημαντικότερες υποθέσεις των στοχευμένων αυτών ελέγχων που διενήργησαν τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων για την Κρήτη είναι οι ακόλουθες:

Ιατρός καρδιοχειρουργός στην Κρήτη απέκρυψε εισοδήματα ύψους 167.056, 29 ευρώ, για το διάστημα από 2012 έως 2017.

  • Ξενοδοχειακή ανώνυμη εταιρεία στην Κρήτη δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τις χρήσεις 2004 έως 2011, αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους 277.383,32 ευρώ. Παράλληλα δεν απέδωσε οφειλόμενο Φ.Π.Α. ύψους 29.778,44 ευρώ.
  • Πρακτορείο ταξιδίων στην Κρήτη δεν απέδωσε φόρο τελών χαρτοσήμου ύψους 404.698,74 ευρώ, για την περίοδο 2013 έως 2017.
  • Πρακτορείο ταξιδίων στην Κρήτη δεν απέδωσε φόρο τελών χαρτοσήμου ύψους 114.302,77 ευρώ, για την περίοδο 2015 έως 2017.

Κυκλώματα έκδοσης  και λήψεις εικονικών φορολογικών

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 εντοπίσθηκαν σημαντικές περιπτώσεις οντοτήτων που προέβησαν στην έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Η συνολική καθαρή αξία των εικονικών συναλλαγών ξεπερνά τα 28.000.000 ευρώ.

Λήπτες

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, από τον εντοπισμό κυκλωμάτων έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, εντοπίσθηκε σημαντικός αριθμός ληπτών.

Η συνολική καθαρή αξία των εικονικών συναλλαγών που ταυτοποιήθηκαν κατά την πιο πάνω περίοδο ξεπερνά τα 22.000.000 ευρώ.