Κρήτη

Πώς επηρέασαν οι εχθροί και ασθένειες τον κρητικό αμπελώνα

Πώς επηρέασαν οι εχθροί και ασθένειες τον κρητικό αμπελώνα

Kαταγραφή των σημαντικότερων σταδίων, των κλιματικών συνθηκών που επικράτησαν την καλλιεργητική περίοδο 2021.