Αυτοδιοίκηση Κρήτη

Στο ΕΣΠΑ οι κόμβοι της Αγίας Πελαγίας – Αναμένεται η δημοπράτηση

Αναζητούν τον 28χρονο κι έναν ακόμη για τις μαγκουριές και τους πυροβολισμούς

Ένα έργο που αποτελεί διαχρονικά αίτημα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» εντάσσεται, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο «Παρεμβάσεις βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) / Αγία Πελαγία-Αχλάδα», με συνολικό προϋπολογισμό 5.657.000,00 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την αναβάθμιση δύο υφιστάμενων ημικόμβων που βρίσκονται επί του ΒΟΑΚ στο N. Ηρακλείου, με σκοπό την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Μέσω των κόμβων αυτών συνδέονται με τον ΒΟΑΚ οι οικισμοί Αγ. Πελαγία και Αχλάδα.

Τα έργα αναβάθμισης περιλαμβάνουν την διαμόρφωση ασφαλών κλάδων σύνδεσης των ημικόμβων και τη διαμόρφωση λωρίδων επιτάχυνσης-επιβράδυνσης επί του ΒΟΑΚ. Τα έργα του κόμβου Αχλάδας εκτείνονται σε μήκος 940 μ. και του κόμβου Αγ. Πελαγίας σε μήκος 624 μ., επί του ΒΟΑΚ.

Περιλαμβάνουν: χωματουργικές εργασίες, επέκταση υφιστάμενων οχετών, κατασκευή τεχνικών, εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης και ασφάλισης, εργασίες ηλεκτροφωτισμού και γεωτεχνικά έργα (πασσαλότοιχος). Πέραν των ανωτέρω, για λόγους οδικής ασφάλειας προβλέπονται έργα στα τμήματα:

– Στο τμήμα του ΒΟΑΚ μεταξύ των κόμβων Αχλάδας και Αγ. Πελαγίας, επί μήκους 2.500 μ. περίπου.

– Στο τμήμα του ΒΟΑΚ, μετά το πέρας των έργων του κόμβου Αγ. Πελαγίας και ανατολικά, σε μήκος περίπου 1.600 μ.

Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι η Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφαλείας (Δ14 – ΓΓΥ) ενώ χρονικός στόχος για την υλοποίησή της ορίστηκε για τις 31/12/2023. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ πατήστε εδώ.