Επικαιρότητα Κρήτη

ΒΟΑΚ: Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον διαγωνισμό δημοπράτησης για το “Γούρνες – Χερσόνησος”

Αυτό είναι το χρηματοδοτικό μοντέλο για το ΒΟΑΚ

Δείτε τι θα εξετάσει η Ολομέλεια της Επιτροπής

Στις 23 Νοεμβρίου 2021 θα συνεδριάσει, όπως ανακοίνωσε, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ)για να εξετάσει, κατόπιν Εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011, περί “Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού”, όπως ισχύει, και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) από την εταιρία ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (“ΑΘΩΝΙΚΗ”) στον διαγωνισμό δημοπράτησης του δημοσίου έργου υποδομής “Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, Τμήμα Γούρνες – Χερσόνησος”.

ΒΟΑΚ: Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον διαγωνισμό δημοπράτησης για το "Γούρνες – Χερσόνησος"

Σύμφωνα με την Εισήγηση, προτείνεται  α) η διαπίστωση από την ΕΑ παράβασης του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ από την εταιρία ΑΘΩΝΙΚΗ για συμμετοχή, με έτερη εταιρία, η οποία έχει υποβληθεί στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, σε οριζόντια σύμπραξη για τη χειραγώγηση του ως άνω διαγωνισμού, η οποία συνίσταται στον εκ των προτέρων καθορισμό του αναδόχου, στην υποβολή προσφορών κάλυψης και στην υιοθέτηση διαδικασίας αποζημίωσης και β) η επιβολή προστίμου.

Υπενθυμίζεται ότι η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις  του εμπλεκόμενου μέρους.