Επικαιρότητα Κρήτη

ΒΟΑΚ – «Γούρνες – Χερσόνησος»: Πως το πολύπαθο έργο έφτασε από τις καθυστερήσεις, στο επίκεντρο έρευνας

Αυτό είναι το χρηματοδοτικό μοντέλο για το ΒΟΑΚ

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα εξετάσει στις 23 Νοεμβρίου το κατά πόσον υπήρξε προσπάθεια χειραγώγησης του διαγωνισμού που είχε διενεργηθεί το 2012

Στο επίκεντρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας, θα εξετάσει αν υπάρχουν τυχόν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας γύρω από τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τα δημόσια έργα, έχει μπει ένα σημαντικό οδικό έργο εδώ στην Κρήτη, το οποίο, μετά από αρκετές περιπέτειες, ολοκληρώθηκε πριν από δυόμισι περίπου χρόνια και έχει εξυπηρετήσει άρδην κατοίκους και επισκέπτες.

Ο λόγος συγκεκριμένα για το οδικό έργο «Γούρνες-Χερσόνησος» του ΒΟΑΚ, μήκους 9,2 χιλιομέτρων, και κόστους (βάσει της εργολαβικής σύμβασης) 57 εκατομμυρίων ευρώ.

Το εν λόγω έργο είχε δημοπρατηθεί πριν από 9 χρόνια, δηλαδή το 2012, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού να περνά τώρα από «κόσκινο» το τι ακριβώς είχε γίνει κατά τη δημοπράτηση και το κατά πόσον υπήρξε ή όχι προσπάθεια χειραγώγησης του διαγωνισμού από συγκεκριμένη εργολαβική εταιρεία, την οποία και κατονομάζει.

Η είδηση προέκυψε τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου από την ίδια την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία γνωστοποίησε ότι η υπόθεση με βάση τη σχετική εισήγηση θα εξεταστεί από την ολομέλεια της Επιτροπής στις 23 Νοεμβρίου.

Όπως, ειδικότερα, ανακοινώθηκε επισήμως, «η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.) θα συνεδριάσει στις 23 Νοεμβρίου 2021 για να εξετάσει, κατόπιν εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011, περί “Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού”, όπως ισχύει, και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) από την εταιρεία Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία “Αθωνική Τεχνική Α.Ε.” (“Αθωνική”) στον διαγωνισμό δημοπράτησης του δημόσιου έργου υποδομής “Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, τμήμα Γούρνες-Χερσόνησος”.

Σύμφωνα με την εισήγηση, προτείνεται α) η διαπίστωση από την Ε.Α. παράβασης του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ από την εταιρία “Αθωνική” για συμμετοχή, με έτερη εταιρεία, η οποία έχει υποβληθεί στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, σε οριζόντια σύμπραξη για τη χειραγώγηση του ως άνω διαγωνισμού, η οποία συνίσταται στον εκ των προτέρων καθορισμό του αναδόχου, στην υποβολή προσφορών κάλυψης και στην υιοθέτηση διαδικασίας αποζημίωσης και β) η επιβολή προστίμου.

Υπενθυμίζεται ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις του εμπλεκόμενου μέρους».

Η δημοπράτηση, οι προδιαγραφές και τα εγκαίνια

Το οδικό έργο «Γούρνες-Χερσόνησος», κόστους 57,3 εκατ. ευρώ, που δημοπρατήθηκε το 2012 και εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2019 από τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αφορούσε στην αναβάθμιση του οδικού τμήματος Γουρνών-Χερσονήσου (μήκους 9,2 km περίπου) του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στον ν. Ηρακλείου και περιελάμβανε:

  1. Tην αναβάθμιση του εν λόγω τμήματος επί μήκους 7,9 km περίπου, από διατομή μονού κλάδου πλάτους 12,50 μ. ανά κατεύθυνση σε διατομή διπλού κλάδου πλάτους 21,60 μ. (2 λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα) εκτός από την περιοχή της άνω διάβασης Αγριανών, όπου η διατομή θα είναι 18,80 μ. (2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα).
  2. Tην κατασκευή νέας χάραξης 1,3 km περίπου, διατομής διπλού κλάδου, πλάτους 21,60 μ. (2 λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα).
  3. Tην κατασκευή παράπλευρου δικτύου συνολικού μήκους περίπου 9 km και την αποκατάσταση κάθετου δικτύου συνολικού μήκους περίπου 5,5 km.
  4. Tη βελτίωση των ανισόπεδων κόμβων Γουρνών και Καστελίου.
  5. Tην κατασκευή γεφυρών-μεγάλων τεχνικών (4 γέφυρες, 7 κάτω διαβάσεις, 5 άνω διαβάσεις), μικρών τεχνικών και τοίχων αντιστήριξης.
  6. Έργα αποχέτευσης-αποστράγγισης ομβρίων, και
  7. Έργα Η/Φ, μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ, τοποθέτησης ηχοπετασμάτων, πρασίνου και σήμανσης-ασφάλισης.

Η δημοπρασία της εργολαβίας διενεργήθηκε – για την ακρίβεια η επαναδημοπράτηση, καθώς η πρώτη δημοπρασία κηρύχτηκε άγονη – την 27η Ιανουαρίου 2012 και ανάδοχος αναδείχτηκε η Κ/Ξ “Δομική Κρήτης Α.Ε. – ΕΚΤΕΡ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε./ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.”, με έκπτωση 13% και ποσό προσφοράς για την εκτέλεση του έργου 46.264.768,75 ευρώ, συν 10.640.896,81 ευρώ για ΦΠΑ, δηλαδή σύνολο οικονομικής προσφοράς 56.905.665,56 ευρώ.

Η σύμβαση υπογράφτηκε στις 23 Οκτωβρίου 2012, ενώ είχε χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μία 3ετία.

Τα αρχικά χρονοδιαγράμματα βεβαίως δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη.

Το πρόβλημα στο συγκεκριμένο έργο είναι ότι δημοπρατήθηκε χωρίς οριστικές και πλήρεις μελέτες, αλλά με προμελέτες, καθώς και με ελλείψεις σε επίπεδο τεχνικής προετοιμασίας και απαλλοτριώσεων. Παράλληλα υπήρξε και εμπλοκή με την Αρχαιολογία, με φόντο μινωικά ευρήματα στην περιοχή των Αγριανών. Οι παράμετροι αυτές είχαν ως αποτέλεσμα ένα έργο τόσο σημαντικό για την οδική ασφάλεια, όσο και για την ανάπτυξη του νησιού, να ξεκινήσει με πάνω από ένα χρόνο καθυστέρηση, ενώ υπήρξαν προβλήματα και καθυστερήσεις και κατά την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών.

Το νέο αυτό τμήμα «Γούρνες-Χερσόνησος» του ΒΟΑΚ ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2019 και εγκαινιάστηκε τον Μάιο της χρονιάς εκείνης, παρουσία του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.