Ελλάδα Επικαιρότητα

Διεθνές brand name για την ελληνική φύση

Ελέφαντας εισβάλει σε σπίτι και ψάχνει για τροφή

Η ιδέα ενός διαφορετικού ταξιδιωτικού προορισμού γίνεται πράξη, με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Με νέα ταυτότητα και διεθνές «διαβατήριο» η ελληνική φύση φιλοδοξεί να… προσεγγίσει τους απανταχού φυσιοδίφες, οι οποίοι αναζητούν έναν ταξιδιωτικό προορισμό που τα έχει όλα: ξεχωριστό περιβάλλον, εναλλακτικές δραστηριότητες, ξεναγήσεις, καταλύματα, τοπικά προϊόντα. Ολα με τη «σφραγίδα» πιστοποίησης μιας ενιαίας «εταιρικής» ταυτότητας για την ελληνική φύση με διακριτικό τίτλο «Φύση Ελλάδα / Nature Greece».

Όπως αναφέρει ο Οικονομικός Ταχιδρόμος, η ιδέα της παρουσίασης της ελληνικής φύσης υπό ένα «brand name», με έμφαση στην πολυμορφία της, στις προστατευόμενες περιοχές, σε σύνδεση με τοπικούς προορισμούς, υπηρεσίες και τον πρωτογενή τομέα, γίνεται πράξη από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μόνο το 40% των περιοχών Natura 2000 της χώρας καταλαμβάνει συνολικά το 27,59% της χερσαίας έκτασης της χώρας και το 19,6% της θαλάσσιας επιφάνειας – αν αναδεικνύονταν και αξιοποιούνταν, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να εξασφαλίσει επιπλέον έσοδα 2 δισ. ευρώ ετησίως, δηλαδή περίπου το 1% του ΑΕΠ, και 15.000 θέσεις εργασίας, όπως έχει καταδείξει μελέτη της διαΝΕΟσις.

Το φυσικό κεφάλαιο

Στα σχέδια του ΟΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος αποτελεί την κεντρική δομή της πολιτείας για τον συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων προστασίας και διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών, είναι και η αξιοποίηση του φυσικού κεφαλαίου ώστε να προσφέρει προοπτική στις τοπικές κοινωνίες – με νέες θέσεις εργασίας, προστιθέμενη αξία σε τοπικά προϊόντα και ευκαιρίες στον τουρισμό όλον τον χρόνο – συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

«Η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μιας προστατευόμενης περιοχής και η έμφαση σε προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να αναπτυχθούν σε αυτές αποτελούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την τοπική οικονομία. Η οργανωμένη παρουσίαση αυτών των χαρακτηριστικών ως “Nature Greece” – προϊόντα και υπηρεσίες – θα συμβάλει στην αναγνώριση των περιοχών αυτών ως περιοχών ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος με σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία» αναφέρει στο «Βήμα» η πρόεδρος του ΟΦΥΠΕΚΑ και καθηγήτρια στο ΕΜΠ κυρία Μαρία Παπαδοπούλου.

Η Ευρώπη άλλωστε έχει δείξει τον… δρόμο. Συντηρητικές εκτιμήσεις του Ινστιτούτου για την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική (Institute for European Environmental Policy), που έγιναν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορούν την απασχόληση στους παραγωγικούς τομείς στην ΕΕ, υπολογίζουν ότι 1,3 εκατ. από 9,6 εκατ. εργαζομένους στη γεωργία συνδέονται με τις προστατευόμενες περιοχές.

Ηλεκτρονική πύλη

Κεντρικό εργαλείο, σύμφωνα με την πρόταση που έχει υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα είναι μια ηλεκτρονική πύλη, μέσω της οποίας ξένοι αλλά και έλληνες επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση σε ξεναγήσεις, εναλλακτικές δραστηριότητες στην ελληνική φύση, καταλύματα κ.λπ. «To “Nature Greece” είναι μια νέα ιδέα που προτείναμε στον ΟΦΥΠΕΚΑ, η οποία αντλεί έμπνευση από παραδείγματα και πρακτικές άλλων χωρών, αλλά επιδιώκει την προσαρμογή και εξέλιξή τους στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας» αναφέρει η κυρία Ιόλη Χριστοπούλου, διευθύντρια πολιτικής στο GreenTank.