Ελλάδα

Δημιουργήθηκε δίκτυο Βαλκανικών Πόλεων

Δημιουργήθηκε δίκτυο Βαλκανικών Πόλεων

Σκοπός του δικτύου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας των μελών του στους τομείς του πολιτισμού, της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομίας και της καινοτομίας, καθώς και η ενίσχυση της ειρήνης και της δημοκρατίας στην περιοχή των Βαλκανίων