Ελλάδα Επικαιρότητα

Δημόσιο: Το σχέδιο για λιγότερη γραφειοκρατία

Δημόσιο: Το σχέδιο για λιγότερη γραφειοκρατία

Ο πολίτης θα έχει υποχρέωση να προσκομίσει κάποιο έγγραφο μόνο μία φορά και μετά οι υπηρεσίες θα πρέπει να το αναζητούν – Οι εκκρεμείς υποθέσεις θα επαναξιολογούνται σε λιγότερο από 50 ημέρες