Ελληνική Οικονομία Επικαιρότητα

Ανοίγει η «περίμετρος» δικαιούχων του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19

Βορίδης: Κανονικά η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου με την συμμετοχή όλων, όχι μόνο εμβολιασμένων

Αυξάνεται σε 1 εκατ. το όριο τζίρου και σε 200.000 ευρώ το μέγιστο ύψος δανείου

Στη διεύρυνση των δικαιούχων λήψης δανείου κεφαλαίου κίνησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Covid-19 προχωρά η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), δίνοντας τη δυνατότητα δανειοδότησης σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ και μέγιστο ποσό δανείου τις 200.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το συνολικό προβλεπόμενο ύψος δανείων, ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσοστό της εγγυοδοσίας, ανέρχεται στο 80%.

Η διεύρυνση των δικαιούχων κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της χαμηλής ζήτησης που κατέγραφε το πρόγραμμα, το οποίο στην αρχική του μορφή προέβλεπε τη δανειοδότηση μόνο των επιχειρήσεων με τζίρο έως 200.000 ευρώ και μέγιστο ύψος δανείου τις 50.000 ευρώ.

Το γεγονός της χαμηλής ζήτησης προβλημάτισε έντονα την ΕΑΤ αλλά και το οικονομικό επιτελείο και για τον λόγο αυτό ζητήθηκε από τις συνεργαζόμενες τράπεζες να προωθήσουν το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό προϊόν, το οποίο έχει και ημερομηνία λήξεως.

Εντούτοις, η πίεση προς τις τράπεζες δεν φαίνεται να απέδωσε τα αναμενόμενα και αποφασίστηκε να διευρυνθούν τα κριτήρια, ώστε να απευθύνεται σε περισσότερες επιχειρήσεις.

Πάντως, για να επισημοποιηθεί η επέκταση του προγράμματος, θα πρέπει να ληφθεί και το «πράσινο φως» των Βρυξελλών, καθώς το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις του Προσωρινού Πλαισίου για τη στήριξη των επιχειρήσεων έναντι των επιπτώσεων της πανδημίας και ήδη το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει υποβάλει το σχετικό αίτημα στην Κομισιόν.

Παρότι δεν έχει ληφθεί επισήμως η έγκριση της Επιτροπής, σύμφωνα με πληροφορίες, από σήμερα οι τράπεζες θα δέχονται αιτήσεις επιχειρήσεων με τζίρο έως 1 εκατ. ευρώ, διότι το «OK» θεωρείται δεδομένο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, καθώς το Ταμείο «υπάγεται» στο Προσωρινό Πλαίσιο, η χορήγηση των δανείων θα πρέπει να γίνει έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Εκτός και αν υπάρξει παράταση ισχύος του Προσωρινού Πλαισίου, κάτι που φαίνεται αρκετά πιθανό.

Οι επιλέξιμες

Δικαίωμα λήψης δανείου κεφαλαίου κίνησης με εγγύηση στο 80% από την Αναπτυξιακή Τράπεζα έχουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιρειών συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 και του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2014, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες:

* Κατά την 31η.12.2019 είχαν Κύκλο Εργασιών έως 200.000 ευρώ (σ.σ.: σύντομα το ανώτατο όριο τζίρου θα διαμορφωθεί σε 1 εκατ. ευρώ) ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα.

* Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων.

* Είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών) κατά την ημερομηνία της αίτησης.

* Κατά την 31η.12.2019 δεν θεωρούνται προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014). Όταν πρόκειται για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας, βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

Οι μη επιλέξιμες

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις:

* για τις οποίες συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,

* για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ,

* οι οποίες έχουν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, και

* έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και έχουν εμφανίσει δυσμενήσυναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) και δεν έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια ΔΟΥ, αυτή δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ή αν έχει ενταχθεί σε ρύθμιση, αυτή δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμα δάνεια

Τα δάνεια που θα χορηγηθούν πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

1. Να συναφθούν με ημερομηνία χορήγησης (εκταμίευση των δανείων) έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.
2. Σκοπός χορήγησης να είναι το Κεφάλαιο Κίνησης.
3. Να έχουν διάρκεια έως 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.
4. Να αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.
5. Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Ύψος δανείου

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μικρότερο:

* 50.000 ευρώ (σ.σ.: σύντομα το ανώτατο όριο θα αυξηθεί σε 200.000 ευρώ) ή

* το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή

* το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον δικαιούχο (μέσω υποβολής σχεδίου ρευστότητας).

Χορήγηση και εγγύηση

Η παρεχόμενη εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Με τον όρο «χορήγηση» νοείται ο χρόνος εκταμίευσης των δανείων αυτών. Η εγγύηση καλύπτει το δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής στο πλαίσιο του δανείου. Η εγγύηση έχει πενταετή διάρκεια. Το αίτημα κατάπτωσης, ωστόσο, είναι δυνατό να υποβληθεί μέχρι και την 31η.12.2027, εάν έχει συντρέξει το γεγονός υπερημερίας μέχρι την 31η.12.2026.

Το επιτόκιο των δανείων επιβαρύνει τον δανειολήπτη και μπορεί να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και θα εξαρτηθεί από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε συνεργαζόμενης τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη και τον μηχανισμό μετακύλισης του οφέλους της εγγύησης προς επιχείρηση. Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,60% ετησίως), σε όσες χρηματοδοτήσεις οφείλεται τέτοια εισφορά.

Εξασφαλίσεις

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια είναι δυνατόν να λαμβάνονται, πέραν της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, και πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις), αλλά μόνο στον βαθμό που αυτό δικαιολογείται δεδομένης της εγγύησης, τηρουμένων των διατάξεων του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθεστώτος για το Ταμείο. Στο πλαίσιο αυτό η κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα θα διατηρεί σε κάθε χρονική στιγμή άνοιγμα τουλάχιστον 20% επί του κάθε εγγυημένου χαρτοφυλακίου δανείων, προκειμένου να αποφευχθεί σύγκρουση συμφερόντων.
Προμήθεια εγγύησης

* Η εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 χορηγείται έναντι λήψης προμήθειας από τη χρηματοδοτούμενη επιχείρηση. Το ποσό της προμήθειας επιχορηγείται μέσω του Ταμείου. Ωστόσο, στην περίπτωση που η προμήθεια του αιτούμενου δανείου υπερβαίνει τα όρια που θέτει το πρόγραμμα, τότε το υπερβάλλον ποσό καταβάλλεται από την επιχείρηση ή τροποποιούνται οι όροι χορήγησης του δανείου (διάρκεια ή ύψος δανείου). Η προμήθεια αυξάνεται προοδευτικά καθώς αυξάνεται η διάρκεια του εγγυημένου δανείου ως εξής: 1ο έτος = 0,25%, 2ο-3ο έτος = 0,50%, 4ο-5ο έτος = 1,00%.

Διαδικασία αίτησης

* Η επιχείρηση αρχικά υποβάλλει την αίτησή της στην πλατφόρμα www.ependyseis.gr του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπου μεταξύ άλλων δηλώνει και την τράπεζα συνεργασίας της. Με την υποβολή, λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό αιτήματος με τον οποίο ακολούθως πηγαίνει σε ένα κατάστημα της τράπεζας που επέλεξε να συνεργασθεί και υποβάλλει τον φυσικό φάκελό της. Η τράπεζα αξιολογεί το αίτημα της επιχείρησης και εφόσον το εγκρίνει, προωθεί το αίτημα με ηλεκτρονικό τρόπο στην ΕΑΤ για τον δικό της έλεγχο. Εφόσον υπάρξει έγκριση και από την πλευρά της ΕΑΤ, ενημερώνεται η τράπεζα, η οποία καλεί την επιχείρηση για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και ακολούθως γίνεται η εκταμίευση του δανείου με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 της ΕΑΤ.

Οι 9 συνεργαζόμενες τράπεζες στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι: Εθνική Τράπεζα, ΕΤΕ-0,95% Τράπεζα Πειραιώς, ΠΕΙΡ-1,22% Eurobank, Alpha Bank, ΑΛΦΑ+1,10% Attica Bank, ΑΤΤ+7,30% Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, Συν. Τράπεζα Καρδίτσας, Συν. Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, Συν. Τράπεζα Χανίων.