Ελληνική Οικονομία Επικαιρότητα

Δάνειο ΔΝΤ: Επιστολή Σταϊκούρα για την αποπληρωμή των 3,6 δις ευρώ

Δάνειο ΔΝΤ: Επιστολή Σταϊκούρα για την αποπληρωμή των 3,6 δις ευρώ

Επιστολές-αιτήματα προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕFSF) σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή τμήματος του δανείου του ΔΝΤ ύψους περίπου 3,1 δισ. ευρώ έστειλε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Στην επιστολή ο υπουργός εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η Αθήνα επιθυμεί να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Η σχετική διαδικασία είχε ξεκινήσει πριν το τέλος του 2020, ωστόσο εκκρεμούσε η επιστολή του υπουργού Οικονομικών προκειμένου να ξεκινήσει και η διαδικασία για να δοθούν οι τελικές εγκρίσεις. Η εν λόγω καταβολή αφορά δάνεια του ΔΝΤ τα οποία λήγουν το 2021 και το 2022.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι φέτος η χώρα μας πρέπει να καταβάλλει στο ΔΝΤ το ποσό ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Από αυτό το ποσό ήδη 300 εκατ. ευρώ έχουν καταβληθεί στο Ταμείο ενώ ακόμα 200 εκατ. ευρώ αναμένεται να πληρωθούν το Μάρτιο. Επομένως το ποσό το οποίο θα αποπληρωθεί πρόωρα, αν λάβουμε υπόψη μας και τα ακόμα 1,8 δισ. ευρώ για το 2022 ανέρχεται σε περίπου 3,1 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ επί της ουσίας συμβάλλει στη βελτίωση του προφίλ αποπληρωμής του ελληνικού χρέους, καθώς τα επιτόκια των συγκεκριμένων ομολόγων βρίσκονται σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα σημερινά, τα οποία έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Δεκεμβρίου 2020 ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας αναφερόμενος στην απόφαση για την πρόωρη αποπληρωμή τμήματος του δανείου του ΔΝΤ είχε επισημάνει ότι «με τη νέα αυτή προεξόφληση επιτυγχάνεται περαιτέρω και άμεσα η βέλτιστη αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων του ελληνικού δημοσίου, η μείωση του επιτοκιακού και συναλλαγματικού κινδύνου, η μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησης για τα επόμενα δύο έτη, ενώ βελτιώνονται οι βασικοί δείκτες βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, όπως ο δείκτης ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών αναγκών ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς και ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ».

Τον Οκτώβριο του 2019 η Ελλάδα είχε αποπληρώσει πρόωρα προς το ΔΝΤ ποσό ύψους 2,7 δισ. ευρώ.

Ραλλού Αλεξοπούλου

ΠΗΓΗ