Ελληνική Οικονομία Επικαιρότητα

Κόκκινα δάνεια: Στις τράπεζες 100.000 ακίνητα οφειλετών έως το 2021

«Πολεμική» ανακοίνωση-απάντηση στην Αγκυρα από την ΠΑ - Προειδοποιούν με καταβύθιση του τουρκικού Στόλου!
Στο φουλ οι µηχανές για να ξεφορτωθούν 30.000 ακίνητα

Ανεβάζουν ταχύτητες στο κοµµάτι της πώλησης των κόκκινων δανείων τους οι τράπεζες, ενώ από τα τέλη του 2017, όταν άλλαξε χέρια το πρώτο προβληµατικό χαρτοφυλάκιο, µέχρι τις αρχές του 2020, θα έχουν µεταβιβασθεί και τιτλοποιηθεί καθυστερούµενα δάνεια ύψους 30 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, µέσω των πωλητηρίων, επιδιώκουν να µειώσουν το στοκ των ακινήτων, δεδοµένου ότι από την ώρα που άρχισαν οι πλειστηριασµοί µέχρι σήµερα το 80% των ακινήτων που εκπλειστηριάζεται περνά στις τράπεζες.

Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της χώρας διαθέτουν ήδη ένα στοκ περίπου 30.000 ακινήτων και εκτιµάται ότι µέχρι το τέλος του 2021 ο αριθµός αυτός θα φτάσει τις 100.000. Ήδη από τον περασµένο Μάρτιο ενηµερώνουν ανά τρίµηνο τον SSM για τη διαχείρισή τους, η οποία πάει «πακέτο» µε τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Το θέµα είναι, λοιπόν, ιδιαίτερα κρίσιµο. Τα τραπεζικά στελέχη, λοιπόν, σε συνεργασία µε εξειδικευµένες εταιρείες, προχωρούν στη λεπτοµερή καταγραφή των χαρτοφυλακίων ακινήτων -επιχειρηµατικά, στεγαστικά- και χαράσσουν τη στρατηγική διαχείρισης του στοκ.

Οπως είναι γνωστό, οι τράπεζες στα τέλη Μαρτίου υπέβαλαν στον επόπτη (SSM) τους νέους στόχους µείωσης των κόκκινων δανείων. Σύµφωνα µε τη δέσµευση που έχουν αναλάβει, θα πρέπει τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια (NPEs) να µειωθούν κατά 23,4 δισ. ευρώ φέτος -πέρυσι η µείωση ήταν κατά 13,1 δισ. ευρώ-, µε έµφαση στις πωλήσεις και τις τιτλοποιήσεις. Συγχρόνως, µέχρι το τέλος του 2021 µέσα από τις πωλήσεις-τιτλοποιήσεις θα πρέπει να απαλλάξουν τους ισολογισµούς τους από προβληµατικά δάνεια ύψους 36 δισ. ευρώ.