Ελληνική Οικονομία Επικαιρότητα

Ο έλεγχος των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων – Δ’ Μέρος

Ο έλεγχος των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων – Δ’ Μέρος

Διάρκεια επιτόπιου φορολογικού ελέγχου