Ελληνική Οικονομία

Οι πλούσιοι και οι φτωχοί της Ευρώπης – Η ελληνική πραγματικότητα

Η Ευρώπη φιλοξενεί μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο ανεπτυγμένες οικονομίες στον κόσμο. Πώς όμως συγκρίνονται οι χώρες της περιοχής μεταξύ τους σε επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ;