Ελληνική Οικονομία Επικαιρότητα

Σχέδιο Ανάκαμψης: 331 ορόσημα, 175 παρεμβάσεις εκ των οποίων 108 επενδύσεις έως το 2026

Ρεκόρ συμμετοχής για το 10ετές ομόλογο

Αναλυτική περιγραφή για τα 331 ορόσημα και στόχους που θα καθορίσουν την πορεία εκταμίευσης των 30,5 δισ. ευρώ από φέτος έως και τα μέσα του 2026 περιλαμβάνονται στην θετική αποτίμηση της Κομισιόν για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Η αρχή θα γίνει με την εκταμίευση της προκαταβολής ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ (2,3 δισ. ευρώ από επιδοτήσεις και το υπόλοιπο από το σκέλος των δανείων), πιθανότατα στα τέλη Ιουλίου ενώ μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα εκταμιευθεί ακόμα μία δόση ύψους 3,5 δισ. ευρώ, εφόσον η Ελλάδα επιτυγχάνει στην υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με κοινοτικές πηγές, η δόση των επιδοτήσεων, ύψους 1,7 δισ. ευρώ,  θα καταβάλλεται δύο φορές το χρόνο και η δόση των δανείων, 1,8 δις. ευρώ, θα δίδεται μια φορά προς το τέλος κάθε έτους. Η τελευταία εκταμίευση έχει υπολογιστεί να πραγματοποιηθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η επίδραση του Σχεδίου Ανάκαμψης στο ΑΕΠ εκτιμάται, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι θα είναι της τάξης του 2,1% με 3,3% έως το 2026. Εκτιμά επίσης για φέτος πρόσθετη ανάπτυξη της τάξης του 1% και 2% με 2,5% κάθε χρόνο τα επόμενα έτη. Οι συγκεκριμένες προβλέψεις αφορούν μόνο στην άμεση επίδραση που θα έχουν τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και όχι τις έμμεσες επιπτώσεις που θα προκύψουν στην ανάπτυξη μέσα από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε διάστημα 20 ετών, εκτιμάται ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 18% υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν όλες οι μεταρρυθμίσεις.

Τα ορόσημα, είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη κι αυτό οφείλεται, όπως εξηγούσαν οι ίδιες πηγές, στην ανάγκη διασφάλισης της υλοποίησης περισσότερων πενδύσεων καθώς και το ποσό που θα λάβει η Ελλάδα είναι μεγάλο. Στις δράσεις που περιλαμβάνονται και τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2021 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

·         Η ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών (έναρξη 1ου γύρου)

·         Έγκριση σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας

·         Νομικό πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

·         Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης Ορόσημο Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων

·         Υλοποίηση περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου–ιδιωτικού τομέα μέσω διαγωνισμού για 13 περιφερειακά κέντρα

·         Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας

·         Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης (μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης Ορόσημο Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για το clawback)

·          Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων

·         Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας

·         Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εμπορίου —

·         Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης

Είναι χαρακτηριστικό ότι συνολικά τα «προαπαιτούμενα» που θα φέρουν επενδύσεις ανέρχονται σε 331 με σημαντική αύξηση αυτών από το 2022 και μετά. Για παράδειγμα, το επόμενο έτος η Ελλάδα θα πρέπει να εφαρμόσει 86 ορόσημα και στόχους από το σκέλος των επιχορηγήσεων και 3 από το σκέλος των δανείων. Ορόσημα τα οποία σχετίζονται για π.χ. η υπεραπόσβεση για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις των ΜΜΕ, αλλά και τα κίνητρα  για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η αναβάθμιση  στις κεφαλαιαγορές, η νομοθετική μεταρρύθμιση στρατηγικών επενδύσεων αλλά και  ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ με προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Ορόσημο είναι και οι ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS) αλλά και οι δράσεις  καταπολέμησης του λαθρεμπορίου.

Στο σκέλος των μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνονται αλλαγές στο εργασιακό και στις δαπάνες υγείας, νέες παρεμβάσεις και κίνητρα για την εισπραξιμότητα εσόδων, αλλά και τις πρωτοβουλίες τόνωσης των επενδύσεων, πάταξης της γραφειοκρατίας και άλλων αλλαγών που εντάσσονται στο σχέδιο.

Στο σκέλος των δανείων, το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να συνάψει τις επιχειρησιακές συμφωνίες με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως και να γίνει η δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για εμπορικές τράπεζες.

Ραλλού Αλεξοπούλου

ΠΗΓΗ