Ελληνική Οικονομία Επικαιρότητα

Στα μέσα του 2022 κρίνεται η τύχη του ΤΧΣ

Στα μέσα του 2022 κρίνεται η τύχη του ΤΧΣ

Τι αναφέρει η μεταμνημονιακή έκθεση της Commission

Προχωρούν οι συζητήσεις για το μέλλον του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όπως αναφέρεται στην έκθεση της Commission.

Εν τω μεταξύ η συνέχιση ή όχι της λειτουργίας του Ταμείου υπό την παρούσα του μορφή θα αποφασιστεί ως τα μέσα του 2022 όπως σαφώς αναφέρει η έκθεση.

Η μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου του Ταμείου αναμένεται να επικεντρωθεί σε τέσσερα καίρια ζητήματα που αφορούν το χαρακτήρα και τη λειτουργία του Ταμείου: Τη διάρκεια ζωής του ΤΧΣ,  τη διακυβέρνηση του Ταμείου, τη στρατηγική εκποίησης μετοχών που το Ταμείο έχει στο ενεργητικό του και στα ειδικά δικαιώματα του ΤΧΣ.

Αναμένεται πλέον η τροπολογία – την οποία προφανός επεξεργάζονται οι θεσμοί- και η οποία θα εγκριθεί αργότερα εντός του έτους.

Η έκθεση κάνει αναφορά στη συμμετοχή του ΤΧΣ στην Attica Bank ΑΤΤ-29,90% χωρίς να κατονομάζει την τράπεζα στο πλαίσιο του ότι το ΤΧΣ   στη βάση  του θεσμικού πλαισίου που υιοθετήθηκε και που αφορά τη μετατροπή τμήματος της αναβαλλόμενης φορολογίας σε  ισοδύναμης αξίας μετοχές, αφού η τράπεζα ανέφερε καθαρές ζημίες το 2020. Επιπλέον, προβλέθηκε η δυνατότητα του ΤΧΣ να εξαιρεθεί από το χρηματιστηριακό πλαίσιο και να μην προχωρήσει σε υποδχρεωτική δημόσια πρόταση. Το Ταμείο αξιολογεί επί του παρόντος  τις δυνατότητές του να συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας παράλληλα με ιδιώτες επενδυτές, η οποία στοχεύει  να καλύψει τρέχουσες και μελλοντικές κεφαλαιακές ανάγκες

Η έκθεση αναφέρετ αι επίσης στον διορισμό του κ. Ξηρουχάκη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου το Μάιο του 2021 ενώ επισμαίνει πως στις 16 Νοεμβρίου διορίστηκε και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στο Ταμείο, κάτι που όμως δεν προκύπτει αφού άλλωστε ο αναπληρωτής CEO δεν έχει επιλεγεί. Μάλιστα κάποιες αναφορές μιλούν ακόμη και για ακύρωση του διαγωνισμού. Μέχρι πριν λίγες ημέρες πάντως δύο investment bankers είχαν μείνει στη short list.

Η απόφαση για την  εκκαθάριση ή την  παράταση της ζωής του ΤΧΣ θα ληφθεί έως τα μέσα του 2022.

Σύμφωνα με αυτά που είναι γνωστά πρόκειται για την 28η αλλά την πιο καθοριστική από τη σύσταση του Ταμείου τροποποίηση του νόμου η οποία και αυτή με τη σειρά της απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις  το Ταμείο θα  θα αποεπενδύσει με οριζόντα το 2025 και όχι το 2022 κατά το οποίο λήγει η σημερινή διάρκεια ζωής του.

Στη βάση των ίδιων πληροφοριών,  η νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών θα αλλάζει άρδην την σημερινή διοικητική δομή του ΤΧΣ, με την κατάργηση του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τα δύο όργανα θα αντικατασταθούν από ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με στόχο η διοικητική δομή του Ταμείου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης.  Ενα από τα θέματα τα οποία θα πρε΄πει να συμφωνηθούν με τους θεσμούς είναι  κατά πόσο θα απομειωθούν τα ειδικά δικαιώματα που έχει σήμερα το ΤΧΣ στη διοίκηση και τις αποφάσεις των τραπεζών.

Το ΤΧΣ ελέγχει ποσοστό 40,3% στην Εθνική τράπεζα, ΕΤΕ+1,25% ενώ το ποσοστό του στην τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ+0,66% και στην Alpha Bank ΑΛΦΑ+0,51% μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που ολοκλήρωσαν έχει μειωθεί στο 27% και στο 9% αντίστοιχα. Στην Eurobank τέλος το ποσοστό του είναι μόλις 1,4%.

Ανάλογης σημασίας είναι και το θέμα της κατάργησης των αυστηρών κριτηρίων για την στελέχωση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών, που με βάση τον υφιστάμενο νόμο, τρία τουλάχιστον μέλη θα πρέπει να διαθέτουν 15ετή εμπειρία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 3 χρόνια θητείας ως μέλη διεθνούς τραπεζικού ομίλου.

Σήμερα τέλος έχει προγραμματιστεί ραντεβού του κ. Σταϊκούρα με τις τράπεζες με στόχο το Υπουργείο να εκπέμψει σήμα να κινήσει η διαδικασία πιο γρήγορα όσον αφορά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Σημειώνεται πως θέματα εξωδικαστικού συμβιβασμού πτωχεύσεων και υποθεσεων Κατσέλη βρίσκονταν ψηλά στην ατζέντα των θεσμών.