Ελληνική Οικονομία

Συντάξεις Απριλίου: Οι ημερομηνίες πληρωμών – Τι ισχύει για Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς

Δεν φέρνει νωρίτερα τις πληρωμές των συντάξεων η αργία της 25ης Μαρτίου, στους Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς.

Συγκεκριμένα οι ημερομηνίες πληρωμών των συντάξεων ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  • Τρίτη 26.3.2024: θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών [ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ] και οι συντάξεις ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
  • Τετάρτη 28.3.2024, θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ} και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του ΔΗΜΟΣΙΟΥ.