Ελληνική Οικονομία Επικαιρότητα

Σύνταξη πριν τα 67 – Ποιοι και πώς θα την πάρουν

Σύνταξη πριν τα 67 – Ποιοι και πώς θα την πάρουν

Τριάντα πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων έχουν τη δυνατότητα και με τη χρήση των πλασματικών ετών να αποχωρήσουν νωρίτερα από το γενικό όριο ηλικίας των 67 ετών.

Κυρίως πρόκειται για δημοσίους υπαλλήλους που είχαν 25ετίες έως το 2012 και μπορούν να φύγουν με μειωμένη σύνταξη ή συμπληρώνοντας 35ετία, 36ετία ή 37ετία με πλήρη καθώς επίσης και γονείς που χρειάζεται να έχουν συμπληρώσει και το εκάστοτε όριο ηλικίας τον Αύγουστο του 2015 ή είναι τρίτεκνοι πολύτεκνοι και φεύγουν χωρίς όριο.

Ειδικά όρια ισχύουν επίσης για τους μισθωτούς του πρώην ΙΚΑ και των πρώην Ταμείων ΔΕΚΟ, Τραπεζών όπως επίσης για όσους συνταξιοδοτούνται με βαρέα ένσημα αλλά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι το 2022 υπάρχουν δυνατότητες για ευνοϊκότερα όρια ηλικίας εφόσον έχουν κατοχυρωθεί κάποια συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Από το 2022 και μετά έχουμε 67 έτη όριο ηλικίας για 15 έτη ασφάλισης και 62 για 40 έτη ασφάλισης.

Τα 35 παράθυρα για έξοδο στη σύνταξη πριν από τα 67 είναι τα παρακάτω:

1. Ανδρες και γυναίκες στο Δημόσιο με 25ετία το 2010 εφόσον συμπληρώνουν αθροιστικά 35ετία ασφάλισης και 58 έτη ηλικίας μέχρι 31/12/2018. Και οι δύο προϋποθέσεις πρέπει να έχουν συμπληρωθεί έως το 2018 ώστε ο υπάλληλος να αποχωρήσει το 2020 σε ηλικία 60 ετών.

Σύνταξη πριν τα 67 – Ποιοι και πώς θα την πάρουν

Σύνταξη πριν τα 67 – Ποιοι και πώς θα την πάρουν