Ελληνική Οικονομία

Τιτάν: Στα 25,4 εκατ. ευρώ τα κέρδη του γ’ 3μηνου του 2018 – Αύξηση 32,5%

Τιτάν: Στα 25,4 εκατ. ευρώ τα κέρδη του γ' 3μηνου του 2018 - Αύξηση 32,5%

Kατά 32,5% αυξήθηκαν τα κέρδη του ομίλου Τιτάν το τρίτο τρίμηνο του 2018, και διαμορφώθηκαν στα 25,4 εκ. ευρώ, από 19,2 εκ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2017.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σε επίπεδο εννεαμήνου ανήλθε σε €1.101,9 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 8,2% και ανήλθαν σε €196,9 εκ.
Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 51,8% και ανήλθαν σε €50,2 εκ.
Το 3ο τρίμηνο του 2018 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ παρουσίασε βελτίωση επιδόσεων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Το 3ο τρίμηνο του 2018 ο κύκλος εργασιών κατέγραψε άνοδο 5,0%, και ανήλθε σε €389,4 εκ.
Ταυτόχρονα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 3,2% φθάνοντας τα €74,7 εκ.