Ελλάδα Επικαιρότητα

Ενοίκια: Ποιους αφορά η μείωση 30% λόγω κορονοϊού

Κορωνοϊός: Στους 297 οι νεκροί στην Ελλάδα – Κατέληξε 95χρονος στο νοσοκομείο Νίκαιας
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για μειώσεις ενοικίων

Συμφωνίες για μειώσεις ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% θα μπορούν να συνάψουν χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων για τους μήνες από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο του 2020, σύμφωνα με το νέο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.  Μειωμένες θα είναι οι επαγγελματικές μισθώσεις στις οποίες ενοικιαστές είναι επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες που εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά από τον κορονοϊό για το παραπάνω διάστημα.

Επιπλέον, οι μειώσεις  θα αφορούν

 • μισθώσεις κύριας κατοικίας στις οποίες ενοικιαστές είναι εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις, με ανασταλείσες συμβάσεις εργασίας,
 • καθώς επίσης και μισθώσεις κατοικιών κατά τις οποίες τα ενοίκια καταβάλλονται για τις στεγαστικές ανάγκες τέκνων που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ μακριά από τον τόπο διαμονής των γονέων τους, εφόσον τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση πληττόμενη οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

Η μείωση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ενοικίου κύριας κατοικίας θα μπορεί να παρασχεθεί και σε ναυτικούς, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να είναι σε αναστολή, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο του 2020.

Ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος

Με τις νέες διατάξεις του νομοσχεδίου, παρατείνεται και για τον Σεπτέμβριο η παρεχόμενη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος:

 1. στους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν συνάψει συμβάσεις επαγγελματικής μίσθωσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν προκειμένου να ασκήσουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες
 2. στους ενοικιαστές κύριας κατοικίας, που είναι εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις εφόσον έχουν ανασταλεί προσωρινά οι συμβάσεις εργασίας τους, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορονoϊού
 3. σε συμβάσεις μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονoϊού και του έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας,
 4. στους μισθωτές κύριας κατοικίας που είναι ναυτικοί, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή.

Επιπλέον,

 • Θεσπίζεται η επιδοτούμενη προαιρετική μείωση των ενοικίων. Η μείωση του ενοικίου, για να επιδοτηθεί από το δημόσιο, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%. Η προαιρετική μείωση θεσπίζεται για την περίοδο από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο για επαγγελματική στέγηκύρια κατοικία εργαζόμενων ή φοιτητική κατοικία ή κατοικία ναυτικών που έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού.
 • Οι ιδιοκτήτες ακινήτων κερδίζουν επιστροφή του 30% της μείωσης του ενοικίου μέσω συμψηφισμού με φορολογικές υποχρεώσεις. Εξαιρούνται οι δόσεις ρυθμισμένων οφειλών.
 • Δεν θα θεωρείται εισόδημα και δεν θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης το ποσό του μισθώματος που δεν θα εισπράξει, λόγω συμφωνίας για μείωση ενοικίου.

Προϋποθέσεις για μειώσεις ενοικίων

Για να ισχύσουν οι μειώσεις των ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% πρέπει σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις μισθώσεων να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 1. Να υπάρχει συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
 2. Να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο Tasxisnet. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναγραφεί το νέο συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020.
 3. Να γίνει αποδεκτή από τον ενοικιαστή η υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση.
 4. Το συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο να καταβάλλεται στην ώρα του.