Ελλάδα

Επίδομα παιδιού – ΟΠΕΚΑ: Πότε θα καταβληθεί η δεύτερη δόση

Επίδομα παιδιού - ΟΠΕΚΑ: Πότε θα καταβληθεί η δεύτερη δόση
Μεταξύ 23 και 24 Μαΐου αναµένεται να καταβληθεί η β’ δόση του επιδόµατος παιδιού 2019 σε όλους όσοι υπέβαλαν φέτος Α21 και δικαιούνται το επίδοµα

Υπενθυµίζεται πως το επίδοµα παιδιού καταβάλλεται ανά δίµηνο, δηλαδή τον Μάρτιο πληρώθηκαν ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος και τον Μάιο πληρώνονται ο Μάρτιος και ο Απρίλιος. Παγίως οι καταβολές γίνονται περί τις 25 του µήνα πληρωµής. ∆εδοµένου ότι 25 Μαΐου είναι Σάββατο, αναµένεται η καταβολή να πραγµατοποιηθεί µεταξύ 23 µε 24 Μαΐου.