Ελλάδα

Φορολογικό «καταφύγιο» εκατομμυριούχων η Ελλάδα; -Τι προβλέπει το νέο σύστημα

Φορολογικό «καταφύγιο» εκατομμυριούχων η Ελλάδα; -Τι προβλέπει το νέο σύστημα

Εντός του Μαρτίου θα εκδοθεί η απόφαση για το ειδικό καθεστώς φορολόγησης για όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Φορολογική κατοικία: Το πλαίσιο του νέου καθεστώτος

Τι προβλέπει το πλαίσιο, που πρόκειται να ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα; Ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα δύναται να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή εφόσον σωρευτικά:
α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα επτά από τα οκτώ έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και
β) αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο ή μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα.

Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500.000 ευρώ και η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ο εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης

Ποιος είναι αυτός ο εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης, αυτό το φορολογικό κίνητρο; Το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος φόρο κατ’ αποκοπή, ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού 100.000 ευρώ. Ποιο είναι το επιπλέον κίνητρο; Το φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος σε συγγενικό του πρόσωπο και στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται ποσό φόρου ίσο με 20.000 ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών.

Ο φόρος καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία και μόνο δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου ενώ για το πρώτο έτος υπαγωγής το φυσικό πρόσωπο οφείλει να αποδώσει το κατ’ αποκοπή ποσό φόρου εντός 30 ημερών από την έγκριση της αίτησής του.

Ακόμη πιο ελκυστικοί όροι

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο οικονομικό επιτελείο «ψάχνονται» για ακόμα πιο ελκυστικούς όρους, όπως για παράδειγμα ο φόρος των 100.000 ευρώ να αποκλιμακώνεται αν η επένδυση είναι μεγαλύτερη των 500.000 ευρώ. Δεν είναι τυχαίο ότι στο δημοσίευμα της L’ echo αναφέρεται ότι αν η επένδυση φτάσει στο 1,5 εκατ. ευρώ, τότε ο φόρος περιορίζεται κατά το ήμισυ και μειώνεται στις 25.000 ευρώ αν η επένδυση ξεπερνά τα 3 εκατ. Ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, η υπαγωγή σε αυτό το ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να ξεπερνά την 15ετία…