Ελλάδα

Ιωάννινα – Αποκάλυψη σπουδαίου αρχαιολογικού ευρήματος

Ιωάννινα – Αποκάλυψη σπουδαίου αρχαιολογικού ευρήματος

Ηρθαν στο φως λείψανα προϊστορικής εγκατάστασης που χρονολογούνται στην Εποχή του Χαλκού (2000-1100 πΧ),