Ελλάδα

Κακοκαιρία: «Πλαφόν» στην τιμή πώλησης εμφιαλωμένου νερού για τη Θεσσαλία ανακοίνωσε το Υπουργείo Ανάπτυξης

Κακοκαιρία: «Πλαφόν» στην τιμή πώλησης εμφιαλωμένου νερού για τη Θεσσαλία ανακοίνωσε το Υπουργείo Ανάπτυξης

Τα περιστατικά αισχροκέρδειας στο εμφιαλωμένο νερό στις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα τον καθορισμό ανώτατης τιμής πώλησης στο εμφιαλωμένο νερό που πωλείται στη Θεσσαλία, με στόχο την προστασία του καταναλωτικού κοινού από κρούσματα αθέμιτης κερδοφορίας, προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κώστας Σκρέκας.

Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο που ισούται με τουλάχιστον το τετραπλάσιο του οφέλους, το οποίο προκύπτει από την διαφορά της τιμής πώλησης με την ανώτατη τιμή πώλησης επί του συνόλου των αποθεμάτων νερού, πωληθέντων και μη, της επιχείρησης. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ και μεγαλύτερο του 1.000.000 ευρώ.

Αρμόδιες αρχές για την διαπίστωση παραβάσεων, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας, είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κακοκαιρία: «Πλαφόν» στην τιμή πώλησης εμφιαλωμένου νερού για τη Θεσσαλία ανακοίνωσε το Υπουργείo Ανάπτυξης

Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εάν ο έλεγχος διενεργείται από όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή από όργανα της Διυπηρεσιακής Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εάν ο έλεγχος διενεργείται από όργανα των υπηρεσιών ελέγχου της Περιφέρειας.

ΠΗΓΗ newsit.gr