Ελλάδα

«Κόκκινη κάρτα» στην αναγραφή θρησκεύματος και ιθαγένειας στα απολυτήρια

Eλληνίδα παρουσιάστρια, «τρέλανε» το instagram με το ακροβατικό της!
Στην Αρχή είχαν προσφύγει η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) και η Ένωση Αθέων

Ζητήματα νομιμότητας και αντισυνταγματικότητας εντοπίζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, στους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool», αλλά και στη δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, προκειμένου να απαλλαγεί από το µάθηµα των Θρησκευτικών.

Στην Αρχή είχαν προσφύγει η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) και η Ένωση Αθέων, υποστηρίζοντας ότι είναι αντισυνταγματική και μη νόμιμη η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας, στα απολυτήρια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο μηχανογραφικό σύστημα «myschool» και στη δήλωση του μαθητή ή του γονέα ότι δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, προκειμένου να απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Με την απ’ αριθμ. 28/2019 απόφασή της η Αρχή έκανε δεκτές τις αιτήσεις των δύο Ενώσεων, κρίνοντας ότι «δεν είναι νόμιμη η αναγραφή, καθώς αντιβαίνει «τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, οι οποίες κατοχυρώνουν την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και τη θρησκευτική ελευθερία, ως συνταγµατική αρχή και ως ατοµικό δικαίωµα και µε το άρθρο 9 της ΕΣ∆Α, διότι αντιβαίνει στην αρνητική θρησκευτική ελευθερία των µαθητών και των γονέων τους, οι οποίοι έχουν και το ειδικότερο δικαίωµα να διαπαιδαγωγήσουν ελευθέρως τα παιδιά τους µε βάση τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, καθώς και µε το άρθρο 9 της ΕΣ∆Α και το άρθρο 2 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α», ενώ αντιβαίνει προς τη θεµελιώδη αρχή της αναγκαιότητας της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μάλιστα, η Αρχή καλεί το υπουργείο Παιδείας ως υπεύθυνο επεξεργασίας να απόσχει από τις µη σύννοµες αυτές πράξεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων των µαθητών, να µεριµνήσει για την άµεση τροποποίηση των σχετικών ρυθµίσεων και να λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο, προκειµένου να µην αναγράφεται πλέον το θρήσκευµα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool».

Επιπλέον, ζητά από το υπουργείο Παιδείας να εκδώσει «κάθε αναγκαία οδηγία προς τις οικείες εκπαιδευτικές Αρχές και τους διευθυντές των σχολείων ώστε, εφεξής, για την απαλλαγή από το µάθηµα των Θρησκευτικών να µην απαιτείται η δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά το δικαίωµα αυτό να ασκείται (από τον ίδιο τον µαθητή αν είναι ενήλικος ή από τους γονείς του αν είναι ανήλικος), κατ’ επίκληση αποκλειστικά και µόνον λόγων συνείδησης».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δικηγόρος Γιάννης Φ. Ιωαννίδης, σε δήλωσή του αναφέρει: «Πρόκειται για μια απόφαση που δικαιώνει το ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής ως προστάτιδας των δικαιωμάτων, η οποία λειτουργεί εγγυητικά, όταν η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία αποτυγχάνουν να διασφαλίσουν επαρκώς τους όρους άσκησης της θρησκευτικής ελευθερίας και της προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στον χώρο της εκπαίδευσης. Ελπίζουμε αυτήν τη φορά το υπουργείο Παιδείας να συμμορφωθεί προς τις συστάσεις της Αρχής».