Μύκονος

Ανησυχία στη Μύκονο για τη διάβρωση των ακτών της

Γερμανία – Έρευνα σε υπουργεία για ξέπλυμα χρήματος

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα διεξάγει έρευνες στη Μύκονο ώστε να γνωμοδοτήσει σχετικά με μελλοντικούς κινδύνους διάβρωσης του νότιου παραλιακού μετώπου του νησιού. Ο δήμος εκτιμώντας προφανώς κάποια στοιχεία που έχει στη διάθεση του και ανησυχούν ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο την διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών